Författararkiv: Liselotte Almén Malmqvist

Torsdagen den 6 november 2014

Välkomna din motgång och låt den bli din framgång.
Vi behöver motgångar för att väcka viljan, förståelse och lusten i oss.
När du medvetandegör ditt mål kan du välja att omvandla din motgång till en positiv drivkraft.
Din erfarenhet ger dig då kunskap om vilka behov du har inför ditt nästa steg.
Beklaga dig inte över vad som hänt, utan välkomna det,
f
inn dina små guldkorn på den stig du vandrar.
Gör skillnad för dig själv,
som den nyfikne lärare du är i ditt liv.

Kärleksfulla tankar
från
Liselotte

20141106,jpg

Pressrelease: Årets VD 2014

Liselotte har idag fredagen den 17 oktober blivit uttagen till en av sex finalister till årets vd 2014 i kategorin mellanstora företag!

På måndag den 20 oktober offentliggörs samtliga finalister och den 10 november avslöjas vem som blir Årets vd i de olika kategorierna under festliga former på Berns i Stockholm.

Pressrelease: JATC Omsorg nomineringar 2014

I år har VD Liselotte Almén Malmqvist och det företag som hon driver JATC Omsorg AB blivit nominerad till:

– Året Gasell företag
– Entrepreneur Of The Year i region Stockholm
– Årets VD.

Det är en glädje och ära att bli nominerad till dessa utmärkelser. Det innebär att någon/några tycker att företaget levererar ett särskilt bra koncept och arbete under året /åren och att VD samt företaget  uppfyller kriterierna nedan.
VD Liselotte Almén Malmqvist

Årets Gasellföretag

Di Gasell

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri varje höst Sveriges Supergasell, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.
Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben.
Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag

Gasellkriterier
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Länk: Gasell 2014

Entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year

EY Entrepreneur Of The Year

I år är antalet nominerade rekordstort med närmare 870 entreprenörer i olika branscher från hela landet. Efter en omfattande regional uttagningsprocess under hösten ska en nationell jury utse en Sverigevinnare bland alla tävlande.
Pristagaren visar

Framgångsrika entreprenörer stimulerar ekonomisk tillväxt över hela världen. EY arrangerar årligen utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i drygt 60 länder. Syftet är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.
JATC Omsorg var en bland de 63 nominerade som tävlande om finalplatsen.
Tråkigt nog så tog den spännande resan slut här, vi gick inte till finalen.

Länk: Entrepreneur Of The Year 2014

Årets VD

Årets VD

– Pristagaren har kunnat visa på särskilt goda resultat i form av påtaglig tillväxt och nyanställningar i den verksamhet som han/hon är vd för.
– Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
– Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

06 okt 2014
Nomineringsfasen för Årets VD 2014 är nu avslutad och juryarbetet vidtar. De ca åttio VD:ar som klarat den första gallringen ska bantas ned till arton. Sex i varje kategori – små, medelstora och stora företag – kommer att gå vidare till final och bland dem kommer sedan den slutliga vinnaren att utses på den stora VD-galan på Berns Salonger den 10 november.

Många spännande namn för juryn att nu analysera och diskutera kring.

Liselotte har den 17 oktober blivit uttagen till en av sex finalister till årets vd 2014 i kategorin mellanstora företag!

På måndag den 20 oktober offentliggörs samtliga finalister och den 10 november avslöjas vem som blir Årets vd i de olika kategorierna under festliga former på Berns i Stockholm.

Länk: Årets VD 2014

Fredagen den 19 september 2014

Glädje och inspiration

Ta ett steg i taget och sätt upp realistiska kortsiktiga mål som är i linje med ditt långsiktiga mål. Varje liten handling som är i linje med din intention gör en skillnad för dig.
Kom ihåg att Rom byggdes inte på en dag.

Sätt dig en stund och planera din dag och din helg. Identifiera vad du vill göra så du kan tillgodose dina behov av önskan och längtan. Identifiera och se vilka områden som är viktiga för dig. Handlar det om att komma i harmoni, balans, ta det lugnt, vila, eller komma i balans med ditt hem, din hälsa eller få uppleva frihet eller vara tillsammans med andra och uppleva gemenskap?
Eller kanske det finns något annat som är viktigt och som du längtar efter?
Fundera en stund skriv, rita, måla, dansa, sjung, spela formulera din längtan, så den blir tydlig för dig, gör det på ditt sätt.

Det är bara du, ingen annan som kan ta ansvar och plocka fram det som du längtar efter. När du tydliggör din längtan, det som ger dig glädje och det som stärker dig, kan du förverkliga din dröm i små steg mot ditt långsiktiga mål.
Tänk på att det är bara du som kan plocka fram bästa av dig.

Det är bara DU som har nyckeln till ditt vackra magiska innersta, som är fylld av din längtan, glädje och kärlek. Allt börjar där i kommunikation med dig själv och vad du längtar efter.
Fyll din helg med glädje och inspiration och njut av dina steg.

Lyssna till dig själv:)
Som sagt Rom byggdes inte på en dag, lyssna efter din längtan.
Din resa är din, efter motiga uppförsbackar, kommer alltid härliga njutningsfulla nedförsbackar  och platser där du kan stanna upp andas och njuta.

Tack för den här veckan och var rädd om dig.
Det finns bara en av dig och det är DU<3
Ha det gott.

Kärleksfulla tankar
från
Liselotte

Hus vid havet

Onsdagen den 17 september 2014

Att vara Kongruens

Kongruens betyder överenstämmelse. Det innebär att när du förmedlar samma budskap med ditt kroppspsråk och som du verbalt uttrycker blir du trovärdig, för dig själv och andra.
Det är lättare att vara ärlig och uttrycka det som berör och är viktigt för dig.
När du är samstämd med din inre dialog och med vad du kommunicerar till din omgivning, kommer du i balans, mår bra, får energi och inspiration.

Var modig idag och gör dig medveten om din inre dialog så att du kan kommunicera ditt behov av integritet och önskemål

Walk you talk

Kärleksfulla tankar
från
Liselotte
17sept

Tisdagen den 16 september 2014

Gå från rädsla till tillit.

Att klaga, prata illa om, eller att skylla på andra förändrar inget i sak.
Så länge du skyller din livssituation och ev. misslyckande på andra kommer
du att uppleva dig maktlös.
Du kan inte förändra en annan människa, du kan bara förändra dig själv genom att ta ett medvetet ansvar och utforska vilka tankar och känslor som styr dig när du klagar på andra.
Det är väldigt lätt att klaga, men det har ett högt pris Den största kostnaden är nog att du själv fråntar dig makten och kontrollen över ditt eget liv. När du klagar på andra går du automatiskt in i en offerroll, ”stakars mig roll”. Att andra tycker synd om dig gör ingen skillnad. Risk finns för att du förlorar dig själv in i självömkan. Det gör dig maktlös och det degenererar dig på energi. Det är ingen trevlig plats att vara på och det krävs mod för att göra dig medveten om orsaken till att du beklagar, skyller och ev pratar illa om andra.

Utforska idag vilka bakomliggande behov du har som gör att du klagar på andra.
Undersöka även hur du kan tillgodose dina behov av trygg, rak och säker kommunikation.

Kärleksfulla tankar
från
Liselotte

16sept.jpg

Måndagen den 15 september 2014

Tolkningsfråga
För att få ihop vår yttre värld tolkar vi den genom våra sinnen.
Genom vår förmåga att se, höra, känna, lukt och smak tar vi emot information, från vår omgivning, i vår samvaro, och i vår kommunikation med andra.
Vi selekterar omedvetet bort det som vi inte har fokus på, viket innebär att det som vi tolkat, tolkar inte alltid stämmer överens med det som faktiskt skett. Genom vår iakttagelseförmåga och våra ”filter” skapar vi oss en bild av vad som hänt,
utifrån de förväntningar och föreställningar vi har på vår omgivning.

Det innebär att situationer som triggar igång upprörda känslor kan vara reaktioner fattade på felaktiga grunder.
För att få klarhet, stanna upp och lyssna med ett stort med ett stort hjärta och återkoppla genom att sätta ord på din upplevelse.

Ha en nyfiken dag idag
Ha ditt fokus på att lyssna och ställa frågor, så du förstår att du uppfattat och tolkat din omgivning på rätt sätt.

Kärleksfulla tankar
från
Liselotte

15september

Tisdagen den 9 september 2014

Lyssna
Lyssna aktivt och kärleksfullt in någon idag, Var i nuet samtidigt som du är medveten om vad som pågår i din inre dialog.

Blir du affekterad, kan du separera din egen inre upplevelse genom att återkoppla det du just hört.

0bservera och reflektera vad som händer när du är i nuet och lyssnar aktivt, utan ett ”färdigt” lyssnade från din dåtid.

kärleksfulla tankar
från
Liselotte

9 september 2014