Kategoriarkiv: Nyheter

Pressrelease: JATC Omsorg nomineringar 2014

I år har VD Liselotte Almén Malmqvist och det företag som hon driver JATC Omsorg AB blivit nominerad till:

– Året Gasell företag
– Entrepreneur Of The Year i region Stockholm
– Årets VD.

Det är en glädje och ära att bli nominerad till dessa utmärkelser. Det innebär att någon/några tycker att företaget levererar ett särskilt bra koncept och arbete under året /åren och att VD samt företaget  uppfyller kriterierna nedan.
VD Liselotte Almén Malmqvist

Årets Gasellföretag

Di Gasell

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri varje höst Sveriges Supergasell, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.
Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben.
Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag

Gasellkriterier
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Länk: Gasell 2014

Entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year

EY Entrepreneur Of The Year

I år är antalet nominerade rekordstort med närmare 870 entreprenörer i olika branscher från hela landet. Efter en omfattande regional uttagningsprocess under hösten ska en nationell jury utse en Sverigevinnare bland alla tävlande.
Pristagaren visar

Framgångsrika entreprenörer stimulerar ekonomisk tillväxt över hela världen. EY arrangerar årligen utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i drygt 60 länder. Syftet är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.
JATC Omsorg var en bland de 63 nominerade som tävlande om finalplatsen.
Tråkigt nog så tog den spännande resan slut här, vi gick inte till finalen.

Länk: Entrepreneur Of The Year 2014

Årets VD

Årets VD

– Pristagaren har kunnat visa på särskilt goda resultat i form av påtaglig tillväxt och nyanställningar i den verksamhet som han/hon är vd för.
– Pristagaren har förmåga att leda människor och har genom sitt ledarskap fått människor att växa.
– Pristagaren tar aktivt ansvar för hur företaget påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

06 okt 2014
Nomineringsfasen för Årets VD 2014 är nu avslutad och juryarbetet vidtar. De ca åttio VD:ar som klarat den första gallringen ska bantas ned till arton. Sex i varje kategori – små, medelstora och stora företag – kommer att gå vidare till final och bland dem kommer sedan den slutliga vinnaren att utses på den stora VD-galan på Berns Salonger den 10 november.

Många spännande namn för juryn att nu analysera och diskutera kring.

Liselotte har den 17 oktober blivit uttagen till en av sex finalister till årets vd 2014 i kategorin mellanstora företag!

På måndag den 20 oktober offentliggörs samtliga finalister och den 10 november avslöjas vem som blir Årets vd i de olika kategorierna under festliga former på Berns i Stockholm.

Länk: Årets VD 2014


JATC i Almedalen: Så blir vi nöjdare för samma skattepeng.

Visby, torsdagen den 3 juli 2014
I torsdagsmorse klev jag mitt i Almedalsveckans intensiva puls och mitt första seminarium som Näringslivet höll.

Så blir vi nöjdare för samma skattepeng.
Fokus i dialogen var att politikerna måste bli bättre på att utforma tydliga riktlinjer för de ersättnings system som finns idag och att konkretisera målen för sjukvården och äldreomsorgen.
Det framkom tankar om att ersättnings systemet bör vara ännu mer brukar orienterad, värdebaserad och inriktad på brukarupplevd kvalité.
Det framkom även önskemål om en nationell samordnad estetisk plattform, som ska vara transparent med likvärdiga skall krav, så brukarna får samma vård och omsorg oberoende tillhörighet.
Innovationer och nya arbetssätt var en annan viktig parameter, för att säkerställa långsiktiga finanserna i välfärden.
Det framkom många goda idéer under den timme som seminariet höll på och nu återstår det att se vad resultat blir i det nya förslag på ersättning system som är på gång.

Arrangörer: Svenskt näringsliv
Medverkande: Helen Hellmark Knutsson Oppitionslandstingsrådet SLL,  Erik Wahlberg praktikertjänst,  Daniel Forsberg Vinnova,  Christine Dahlberg Nygren sjuk -och omsorgschef Norrtälje.

Sammanställt av:
Liselotte Almén Malmkvist


JATC i Almedalen: Att omvandla skatterna till välfärd.

Visby, torsdagen den 3 juli 2014.
Mitt andra Seminarium handlade om:

Att omvandla skatterna till välfärd.
Arrangör var Konkurrensverket.
Hur ska upphandlingen se ut, ska den ske via valfrihetssystem LOV eller via offentlig upphandling LOU? Hur får vi ut bästa möjliga värde för våra skatter.

Idag väljer många Landsting och kommuner att köpa vård och omsorg.
Av den totala vård och omsorgen upphandlas idag c:a 13% från den privata sektorn. Behovet finns att öka kunskapen och höja medvetenheten, hur upphandling och uppföljning går till.
Återigen kom tydlig basmodell i fokus.
Att det ska vara Nationellt likställt standardiserad system.
Problemet idag är att det är svårt för myndigheterna att samverka. En idé som kom upp var att konkurrensverket och SKL tillsammans ska utforma nationella riktlinjer och stödja kommunerna i deras uppdrag. Att skapa en basmodell som kan leda fram till nationella standardiserade pris, kompetens –och uppföljningskrav. En nationell basmodell som säkerställer fler områden, inte allra minst respekt för brukarens rätt att påverka sin vård och omvårdnad utifrån sina behov oavsett kommunal tillhörighet.
Vi går snart till val, efter det får vi se politikernas intention i frågan.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist


JATC i Almedalen: Tillsammans gör vi vården bättre.

Visby, torsdagen den 3 juli 2014.
Mitt sista seminarium för dagen var;
Tillsammans gör vi vården bättre.
Arrangörer Vårdföretagarna.

Den hårda politiska debatten utmanar de 11.000 privat verksamheter med
160 000 anställda som idag finns i Sverige. Vårdföretagarna presenterade den senaste kvalitets indexen som jämför kvalitén inom offentlig och privat vård. Kvalitetsindexen påvisade att de privata utförarna har betydligt högre siffror än de offentliga utförarna.
Seminariet avslutades med att några privata aktörer och medarbetare som gav sin syn på saken, hur de arbetar och hur de bidrar till medarbetarutveckling och goda arbetsvillkor.

Seminariet som helhet gav en positiv kreativ bild av vad privata vårdaktörer bidrar till utifrån medarbetarperspektiv, samt hopp om framtida möjligheter att fortsätta utveckla kvalitativ Svensk sjukvård med brukaren i fokus.
Jag upplevde seminariet grundat inspirerande och hoppfullt.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist


JATC i Almedalen: Politiker möten.

Visby, fredagen den 4 juli 2014
Jag började tidigt på fredsgsmorgon med några inbokade politiker möten.
Jag ställde ungefärligt samma frågor till samtliga politiker för att skapa mig en bild av de olika partiernas ståndpunkt till offentlig/privat vård och omsorg, samt till det fria vårdvalet.
Mötena var informativa och givande och gav mig en tydlig bild av de olika partiernas intention.

Dagen första seminarie som jag gick på tog upp frågeställningen:
Från bidragsberoende till oberoende med hjälp av arbetshjälpmedel.
Medverkande var bla Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson(M) Socialutskottet Meeri Wassberg(S) Anki Sandberg Ordförande Attentat Riks, Blenda Isaksson Mettavainio Arbetsförmedlingen, Thomas Nilsson användare.

Jag är legitimerad arbetsterapeut och jag har arbetat som hjälpmedelskonsulent i 12 år på hjälpmedelscentralen i Södertälje, så var detta var ett extra intressant ämne för mig utifrån flera aspekter.
Ämnet i sig är högaktuellt inom mitt arbetsfält utifrån de brukare som är i behov av arbetshjälpmedel för att komma ut på arbetsmarknaden. Som det ser ut idag är det försäkringskassan och arbetsförmedlingen ombesörjer arbetshjälpmedel för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det framkom under seminariet att det inte finns samma ekonomiska medel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Thomas undrade varför inte fler personer med kognitiva funktionsnedsättningar får arbetshjälpmedel. Thomas berättade att hans kognitiva hjälpmedel skapat förutsättning för honom att kunna återgå till sitt arbete efter sin sjukdomsperiod. Det kognitiva hjälpmedlet i form av en app, ger honom och hans omgivning, familj och vänner struktur i vardagen. Han betonade, utan kognitivt hjälpmedel inget arbete och inget liv i normalitet.
Thomas betonade även vikten av kunnig kompetent personal. Thomas fick av en tillfällighet kontakt med en arbetsteraput som lotsade honom fram till de stöd han har idag. Det mötet var helt avgörande för att han inte skulle hamna i utanförskap.
Idag saknas samordning mellan olika myndigheter och en komplex utredning pågår, där målsättningen är att förenkla och skapa tydlighet som ska ge brukaren lättillgänglig kompetent stöd och resurser för att få rätt arbetshjälpmedel.
Hjälpmedelsinstitutet las ner 20140403 och heter numera, Myndighet för delaktighet.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist.


JATC i Almedalen: Brukarnas inflytande och hur man ordnar sin assistans själv.

Visby, fredagen den 4 juni 2014
Nästa seminarium handlade om brukarnas inflytande och hur man ordnar sin assistans själv.
Arrangör var Föreningen JAG.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar utgör 40 procent av assistentanvändarna. Hur kan man leva ett självvalt liv och hur går det att ordna sin personliga assistans med valfrihet, självbestämmande och i integritet.

Sammanställt av
Liselotte Almén MalmkvistNPF-forum 2014

Idag ställer vi ut på kista mässan i dagarna två. Många härliga utställare och besökare. Temat NPF och värdar är riksföreningen Attention. Mässan fortsätter även i morgon .

Mvh Ann-Louise

9_npf7_npf8_npf

5_npf 4_npfLSS-dagen april 2014

Vi är på mässan i kulturhuset idag och det myllrar av intressanta människor kollegor och härliga företag. Många intressanta föreläsningar.
Vårt bord är väl besökt och många har eller har haft placeringar hos oss.  Så stolt idag att stå här och marknadsföra oss.

//Ann-Louise och Hanni. (Kulturhuset Stockholm)

2014_b1  2014_b2