JATC i Almedalen: Att omvandla skatterna till välfärd.

Visby, torsdagen den 3 juli 2014.
Mitt andra Seminarium handlade om:

Att omvandla skatterna till välfärd.
Arrangör var Konkurrensverket.
Hur ska upphandlingen se ut, ska den ske via valfrihetssystem LOV eller via offentlig upphandling LOU? Hur får vi ut bästa möjliga värde för våra skatter.

Idag väljer många Landsting och kommuner att köpa vård och omsorg.
Av den totala vård och omsorgen upphandlas idag c:a 13% från den privata sektorn. Behovet finns att öka kunskapen och höja medvetenheten, hur upphandling och uppföljning går till.
Återigen kom tydlig basmodell i fokus.
Att det ska vara Nationellt likställt standardiserad system.
Problemet idag är att det är svårt för myndigheterna att samverka. En idé som kom upp var att konkurrensverket och SKL tillsammans ska utforma nationella riktlinjer och stödja kommunerna i deras uppdrag. Att skapa en basmodell som kan leda fram till nationella standardiserade pris, kompetens –och uppföljningskrav. En nationell basmodell som säkerställer fler områden, inte allra minst respekt för brukarens rätt att påverka sin vård och omvårdnad utifrån sina behov oavsett kommunal tillhörighet.
Vi går snart till val, efter det får vi se politikernas intention i frågan.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist