JATC i Almedalen: Brukarnas inflytande och hur man ordnar sin assistans själv.

Visby, fredagen den 4 juni 2014
Nästa seminarium handlade om brukarnas inflytande och hur man ordnar sin assistans själv.
Arrangör var Föreningen JAG.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar utgör 40 procent av assistentanvändarna. Hur kan man leva ett självvalt liv och hur går det att ordna sin personliga assistans med valfrihet, självbestämmande och i integritet.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist