JATC i Almedalen: Politiker möten.

Visby, fredagen den 4 juli 2014
Jag började tidigt på fredsgsmorgon med några inbokade politiker möten.
Jag ställde ungefärligt samma frågor till samtliga politiker för att skapa mig en bild av de olika partiernas ståndpunkt till offentlig/privat vård och omsorg, samt till det fria vårdvalet.
Mötena var informativa och givande och gav mig en tydlig bild av de olika partiernas intention.

Dagen första seminarie som jag gick på tog upp frågeställningen:
Från bidragsberoende till oberoende med hjälp av arbetshjälpmedel.
Medverkande var bla Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson(M) Socialutskottet Meeri Wassberg(S) Anki Sandberg Ordförande Attentat Riks, Blenda Isaksson Mettavainio Arbetsförmedlingen, Thomas Nilsson användare.

Jag är legitimerad arbetsterapeut och jag har arbetat som hjälpmedelskonsulent i 12 år på hjälpmedelscentralen i Södertälje, så var detta var ett extra intressant ämne för mig utifrån flera aspekter.
Ämnet i sig är högaktuellt inom mitt arbetsfält utifrån de brukare som är i behov av arbetshjälpmedel för att komma ut på arbetsmarknaden. Som det ser ut idag är det försäkringskassan och arbetsförmedlingen ombesörjer arbetshjälpmedel för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det framkom under seminariet att det inte finns samma ekonomiska medel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Thomas undrade varför inte fler personer med kognitiva funktionsnedsättningar får arbetshjälpmedel. Thomas berättade att hans kognitiva hjälpmedel skapat förutsättning för honom att kunna återgå till sitt arbete efter sin sjukdomsperiod. Det kognitiva hjälpmedlet i form av en app, ger honom och hans omgivning, familj och vänner struktur i vardagen. Han betonade, utan kognitivt hjälpmedel inget arbete och inget liv i normalitet.
Thomas betonade även vikten av kunnig kompetent personal. Thomas fick av en tillfällighet kontakt med en arbetsteraput som lotsade honom fram till de stöd han har idag. Det mötet var helt avgörande för att han inte skulle hamna i utanförskap.
Idag saknas samordning mellan olika myndigheter och en komplex utredning pågår, där målsättningen är att förenkla och skapa tydlighet som ska ge brukaren lättillgänglig kompetent stöd och resurser för att få rätt arbetshjälpmedel.
Hjälpmedelsinstitutet las ner 20140403 och heter numera, Myndighet för delaktighet.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist.