JATC i Almedalen: Tillsammans gör vi vården bättre.

Visby, torsdagen den 3 juli 2014.
Mitt sista seminarium för dagen var;
Tillsammans gör vi vården bättre.
Arrangörer Vårdföretagarna.

Den hårda politiska debatten utmanar de 11.000 privat verksamheter med
160 000 anställda som idag finns i Sverige. Vårdföretagarna presenterade den senaste kvalitets indexen som jämför kvalitén inom offentlig och privat vård. Kvalitetsindexen påvisade att de privata utförarna har betydligt högre siffror än de offentliga utförarna.
Seminariet avslutades med att några privata aktörer och medarbetare som gav sin syn på saken, hur de arbetar och hur de bidrar till medarbetarutveckling och goda arbetsvillkor.

Seminariet som helhet gav en positiv kreativ bild av vad privata vårdaktörer bidrar till utifrån medarbetarperspektiv, samt hopp om framtida möjligheter att fortsätta utveckla kvalitativ Svensk sjukvård med brukaren i fokus.
Jag upplevde seminariet grundat inspirerande och hoppfullt.

Sammanställt av
Liselotte Almén Malmkvist