JATC Omsorg ställer ut på Socionommässan 2015

Utställarinformation
Vi ser framemot att få träffa dig på socionom mässan den 14 och 15 april.
Du hittar oss i vår monter VH 06:29.
En av våra brukare, Susanna Wallrup kommer i föredragsform att berätta om sin resa från rättpsykiatrin till ett så optimalt självständigt liv som möjligt. Hennes föredrag heter, ”Ingen tvekan”.

VD och arbetsterapeut Liselotte Almén Malmqvist kommer att informera om JATC bakomliggande stödprocesser. Gör dig nyfiken.

Hjärtligt välkommen
Liselotte Almén Malmqvist

Länk: Socionomdagarna 2015