Onsdagen den 23 april 2014.

Fundera på vilka nivåer du redan har i ditt liv och vilka områden du skulle vilja utmana.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

För att vi ska kunna ha fokus på själv-förverkligande behöver våra primära grundläggande behov vara tillgodosedda.

liselottes_blogg_34

Vad är då grundläggande behov?
Text Wikipedia.:
Grundläggande behov enligt Maslow är:
1. Mat, kläder, tak över huvudet.
2. Behov av trygghet, uppleva sig trygg
3. Behov av att uppleva kärlek och gemenskap.
4. Behov av att uppleva uppskattning
5.Behov av självförverkligande

Maslows behovstrappa är en förklarings modell hur människan prioriterar sina behov.
Den primära idéen är att de lägre behoven måste vara tillgodosedda innan de högre målen blir viktiga för individen. Flera behov finns samtidigt enlig Maslow men individen prioriterar något av dem.

Liselotte Almén Malmqvist


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *