Personlig assistans

Vår personliga assistans riktar sig främst till vuxna personer med Autismspektrumtillstånd. JATC Omsorg har över 20 års erfarenhet av att arbeta med vuxna människor inom personkrets 1 LSS både i boende och daglig verksamhet och vi har 3 års erfarenhet av att vara utförare av personlig assistans.
För dig som inte har ett eget boende har vi möjlighet att erbjuda lägenheter med andrahandskontrakt.

JATC Omsorg har en modell och metod för att säkerställa kvalitén i vår omsorg. Den bygger på arbetsterapeutiska metoder och med ett holistiskt synsätt.
Vi arbetar också med tydliggörande pedagogik som är ett arbetssätt för att underlätta bl.a. kommunikation och information, men även ett sätt att möjliggöra självständighet efter individuell förmåga och önskemål.

   << Tillbaka