Vi ansöker om nya lägenheter till våra Servicebostäder i Södertälje och Järna

För att kunna tillgodose det behov som föreligger har JATC Omsorg ansökt om att utöka våra verksamheter i Järna och i Södertälje. Vi räknar och hoppas att de nya lägenheterna kommer att vara färdiga för inflyttning under våren 2014.

För uppdaterad information gå in på vår hemsida, eller kontakta Jimmy Cebula på jimmy.cebula@jatc.se.