Författararkiv: Liselotte Almén Malmqvist

Juletid och julefrid

Tankens medvetena kraft
Det finns bara två sätt att leva ditt liv. En är som om ingenting är ett mirakel. Den andra som om allting är ett mirakel.
Albert Einsten (1879-1955)

Juletid och julefrid,
Ha tillit, njut av din dag, var i nuet och se och ta tillvara på alla dagens små mirakel.
Jag önskar dig en härlig GOD JUL i aktivitet och vila som ger dig balans. glädje och frid.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.
Julgraneko,jpg
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Tisdagen den 23 december

Tankens medvetna kraft
”Livets hemlighet är inte vad som händer dig utan vad du gör med det som händer dig”
Okänd

Känn efter idag, vad din kropp signalerar, koppla ihop dina känslor med dina tankar och försök förnimma hur dina tankar styr dina känslor.

Utmana dig idag med att skapa tillit om det som oroar dig,

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.

Julbild,jpg
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

 

Måndagen den 22 december

Tankens medvetna kraft
”Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas.
”Sören Kirkegaard (1813 -1855)

Vi har alla vi talanger och gåvor som stödjer oss i att förverkliga våra drömmar. Att bryta negativa cirklar krävs att vara på risk och spänna sin egen båge något. För att sätta pilen i cirkelns mitt, krävs envishet, mod, självinsikt, reflektion och en plan för att uppnå sin dröm samt sist men inte minst, övning över tid. Vi är så prestation inriktade på konsumtion speciellt i juletid, då kan det vara viktigt att utforska vilka behov man har för att komma balans och harmoni.

Öva dig idag på att Utmana dig i något som du vill förända, som leder till något gott för dig och andra.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.
Julgransstjärna
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

 

Fredagen den 19 december

Tankens medvetna kraft
”Titta inte bakåt – det är inte dit du är på väg”
Okänd

Negationer och rädslor från vår dåtid återspeglar och återskapas lätt per automatik om och om igen in i vår framtid och nutid. För att bryta återkommande negativa tankar och känslor från dåtiden, var medveten och uppmärksam på vart du har ditt fokus.  Switcha och förändra negativt fokus genom din medvetenhet om vart du vill, vem du vill vara och vart du är på väg.

Undersök idag din kreativa förmåga, som ligger i linje med ditt uppsatta mål och som är bortom ditt dåtida sätt tänka.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.
Motljus på is
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Torsdagen den 18 december

Tankens medvetna kraft
”Titta inte bara ner på dina fötter när du går, utan också på horisonten, så att du ser riktningen.”
Dag Hammarsköld (1905-1961).

Enkel metod för återhämtning:
Ta dig tid att pausa helst flera gånger under dagen. Sitt bekvämt, blunda, ta minst fem långa djupa andetag, för varje utandning, känn hur du slappnar av allt  mer och mer.
När du är avslappnad, identifiera din avsikt, din horisont så du kan prioritera ditt fokus idag, på det som är viktigt och meningsfullt för dig.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.

Trädsiluetter
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Onsdagen den 17 december

Tankens medvetna kraft
”Det finns ingen bättre utbildning än motgångar”
Benjamin Disraeli (1804-1881)

Onsdagen den 17 december.
När du stöter på motgång idag , se vilka behov du har för att kunna omvandla motgången till framgång genom den erfarenhet och kunskap som motgången gett dig.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.

Portparallelen skidar slalom

Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Tisdagen den 16 december

Tankens medvetna kraft
”Det finns inget annat misslyckande än att sluta försöka”
Okänd.

Tisdagen den 16 december. För att ta kommandot på ett positivt sätt och ha fokus på lösningen, krävs en utstakad väg, en målbild och en realistisk plan som bär över tid. Så länge målen inspirerar och triggar, är du på rätt väg. Om problem uppstår, ha kompassnålen inställt på utstakad färdriktning, mot ditt mål. Låt inte utmaningarna stoppa dig, utan erkänn dig själv för att du är modig och lär av dina erfarenheter, det är dom som är dina guldkorn in i framtiden.

 Var modig idag och ta beslut som följer din längtan. Våga kommunicera och uttrycka dina känslor och dina behov . Vrid kompassnålens riktning under dagen så att den hela tiden är riktad mot ditt mål.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.
Skidåkare
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

 

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Måndagen den 15 december

Tankens medvetna kraft
”En smula hänsyn och lite omtanke,
betyder så mycket”.
Nalle Phu (Första boken om Phu kom ut 1926)

Måndagen den 15 december. Att samla kraft är en överlevnadsstrategi.
Hur vi gör det spelar mindre roll men att vi gör det spelar roll. Om vi inte
tar ansvar över oss själva, vem ska då göra det? Vi behöver på olika sätt
bejaka och tillgodose vårt eget dagliga behov av omhändertagande och
omvårdnad, så att vi kan få en vardag i frid.

Medveten närvaro. Observera idag, hur du tänker, vilka ORD du väljer i din
tanke och hur du handlar och kommunicerar till andra. Vart du har ditt fokus
negativt kontra positivt. Vrid kompassen lite så du fyller på din dag  med
förståelse, generositet
och godhet.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaningar.

Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

 

Fredagen den 12 december

Tankens medvetna kraft
”Tacksamhet är inte bara den främsta av dygder,
utan alla andra dygders moder
”Marcus Tillius Cicero (106-43 f. Kr.)

Fredagen den 12 december. I helgen stundar Lucia, vår lysande ljusbärare
i det mörka vinter mörkret. Lucia föddes på Cecilien 283 och led martyr
döden för sin kristna tro år 304. Hon är helgad inom både Romersk- Katolska
och Ortodoxa kyrkan, med festdag den 13 december. Lucias öde har inget
med vår nuvarande tradition att göra utan seden skapades som en förebild
i slutet av 1800 talet, att Lucia kommer som ett förebud om längre dagar
och ljusare tider.

Ha en fantastisk och njutningsfull helg och erkänn dig själv för ditt inre
medvetna
förändrings arbete.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens och helgens utmaningar.

Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte

Torsdagen den 11 december

Tankens medvetna kraft
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi
skapat med det gamla sättet att tänka.
” Albert Einstein (1879-1955)”

Torsdagen den 11 december. I december är det lätt att överdosera sin
redan fyllda almanacka. Med små enkla medvetna medel går
det att göra en skillnad.

Se idag hur du kan omorganisera och ge utrymme för ställtid  i din
almanacka, så att du skapar njutningsfull
balans mellan 
aktivitet och vila.

Knyt en knut när du utför en medveten tanke och handling som leder till en positiv förändring, gör en förändringsknut och erkänn dig själv. Se text nedan.
Lycka till med dagens utmaning.
Albert Einstein laughing
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen.

Kärleksfulla tankar från
Liselotte