Kategoriarkiv: Nyheter

JATC söker Föreståndare;Daglig Verksamhet och Gruppbostad Strängnäs

Om dig

Vi söker dig med högskole-/universitetsexamen som arbetsterapeut, socionom, specialpedagog, beteendevetare eller liknande utbildning. Meriterande om du har omfattande 180p och kan ta det formella ansvaret som föreståndare i enlighet med de krav som IVO ställer.
Du är resultatorienterad och har tidigare chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du har även erfarenhet av dokumentation och schemaläggning. Vidare ser vi att du har erfarenhet och kunskap av att ha arbetat inom LSS. Du har förmågan att utveckla former för att stärka brukarnas inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi söker en verksamhetsnära ledare med stort engagemang och driv. Du är operativ och skapar dialog som motiverar och uppmuntrar dina kollegor till kreativa och innovativa lösningar. Du är strukturerad, noggrann och har datavana. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Vi söker dig som är en drivande kraft och förebild för att utveckla verksamheterna i JATC anda. I gengäld erbjuder vi dig en utvecklande arbetsmiljö där intern vidareutbildning är en förmån vi värdesätter för våra medarbetare. Övrigt meriterande Kunskaper i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kunskaper i socialtjänstlagen (SoL) Arbetat som Enhetschef inom social omsorg Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav, körkort för manuell växellåda är meriterande.

Dina arbetsuppgifter

Som Enhetschef på JATC Omsorg kommer du att ansvara för att leda, planera, samordna samt följa upp verksamheten. Vi lägger stor vikt på ledarskap då våra medarbetare har hög utbildningsnivå och arbetar utifrån JATCs vision och metod. Enhetschefen ansvarar för att säkerställa verksamheten samt brukarnas delaktighet som bygger på ett utvecklat humanistiskt målstyrt ledarskap och teamwork. Du ansvarar för strategiska och operativa frågor som inkluderar drift, budget, arbetsmiljö, kvalitetssäkring samt administrativa uppgifter. En viktig del i ditt arbete är relationsbyggande och uppdragsföljning med våra kunder. Du ingår i en enhetschefsgrupp där du tillsammans med dina kollegor bidrar till utvecklingen av JATC samlade verksamhet. JATC Omsorg är kvalitetssäkrade och vi förutsätter att du delar och arbetar utifrån våra värderingar; Teamwork, Engagemang, Ansvar, Möjligheter och Respekt.

Utbildning

KRAV
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

MERITERANDE
Socialt arbete och omsorg:

Kompetenser

MERITERANDE
Beteendevetenskap
Socionomexamen
Specialpedagogik
Arbetsterapeutexamen
Budgetansvar
Personalplanering
Personalansvar
Personalekonomi
Personalutveckling

Språk

KRAV
Svenska

Arbetslivserfarenhet

MERITERANDE
Enhetschef inom social omsorg:1-2 års erfarenhet
Arbetsterapeut:1-2 års erfarenhet
Socionom:1-2 års erfarenhet
Specialpedagog:1-2 års erfarenhet
Enhetschef, hälso- och sjukvård:1-2 års erfarenhet

Körkort
B

Övrigt
Skicka din ansökan till
ansokan@jatc.se

Kontaktperson
Caroline Kax, HR-chef
Tar endast emot frågor via mail.

Lön
Kollektivavtal Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

Anställningsvillkor
Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällar & helger förekommer. Beredskap ingår i tjänsten.

Arbetsplats
Strängnäs

 


Affärstidningen Näringsliv: Hela världen i miniatyr hos JATC Omsorg

Källa: Affärstidningen Näringsliv, utgåva 5-2016

När arbetsterapeuten Liselotte Almén Malmqvist började lägga grunden för sitt vård- och omsorgsföretag i Södertälje under 1990-talet hade hon tidigt klart för sig att hon ville utgå från en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn. JATC Omsorg har därför alltid arbetat innovativt och nytänkande, med ett öppet sinne för hållbarhet och mångfald.

JATC Omsorg riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper man till att skapa en meningsfull vardag. Att bidra med bärkraftiga stödstrukturer för ett så optimalt självständigt liv som möjligt är en självklarhet i det arbetet.
Företaget arbetar dessutom för att öka inslag av både hållbarhet och mångfald. Det gäller först och främst arbetet i den egna organisationen men sprids även genom att man söker influera andra aktörer att tänka i samma banor. Enligt Liselotte Almén Malmqvist hänger de två begreppen hållbarhet och mångfald också ihop på ett naturligt sätt inom JATC Omsorg.
– Verksamheten har flera mål. Ett är att hålla en hög kvalitet på tjänsterna och förena det med hållbara ekonomiska mål. Att vara framgångsrik inom flera områden, såväl psykosocialt som ekonomiskt, tryggar kundens vardag.
Företaget måste ha en ekonomisk stabilitet och vara hållbart över tid för att kunna satsa på utbildning och forskningsbaserade verktyg som främjar omsorgen för kunden.
– Att säkerställa verksamhetens syfte, bland annat genom god ekonomi, men även genom att satsa på mångfald, gör att vi kan leverera det vi säger och ska leverera, förklarar Liselotte.

Långsiktigt familjeägt omsorgsföretag
Entreprenörskapet har alltid varit en naturlig del i JATC Omsorgs verksamhet.
– Vår vision handlar även framåt om att utveckla verksamhetens innehåll i ett långsiktigt, kvalitativt och stabilt familjeägt omsorgsföretag på marknaden. Vi kommer också att öka vår närvaro på marknaden, med fler tjänster och fler stödboenden.
Mycket kretsar kring att bygga vidare på den grundläggande idén om att med en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn erbjuda en omsorg som är heltäckande, och som kan förändras i takt med att behoven gör det.
– Affärsidén utgår från själva essensen i vår verksamhet – att vi levererar ett kvalitativt holistiskt helhetkoncept genom att erbjuda arbete, boende och fritid. Genom att fokusera på det som utgör kvalitet både för kunden och för samhället kan vi bidra till ökad hållbarhet i större skala, berättar Liselotte vidare.
JATC Omsorg ska fortsätta vara en förebild, ett ledande omsorgsföretag på marknaden och en plats där människor kan utmanas och utvecklas. Det innefattar att skapa förutsättningar för att möta kunden på ett innovativt och kreativt sätt som möjliggör personligt växande, och där affärsidén fortfarande är central och ger riktning och stöd för fortsatt utveckling.

En naturlig del av samhället
En stor del av framgångarna kan härledas till att man inom JATC Omsorg tidigt satsade på att vara lyhörda, transparanta och öppna. Att vara en naturlig del av samhället. Då spelar mångfald också en viktig roll.
– JATC Omsorg ska spegla hela samhället, och då behövs en stor mångfald bland våra medarbetare. Den visionen har lett fram till att vi idag har väldigt många olika nationaliteter representerade bland våra anställda. Det är i sig ett led i att vi ska ha en stor kunskapsbank som står till kundernas förfogande. Man kan säga att vi har hela världen representerad hos oss, fast i miniatyr, säger Liselotte stolt.
Mångfalden innebär också en stor konkurrenskraft för JATC Omsorg. Att vara en förebild och föregå med gott exempel har alltid varit viktigt för företagets egen utveckling och för Liselotte som ägare och vd.
– För att kunna fortsätta leverera med kvalitet och ett hållbart synsätt, och dessutom kunna bidra till en ökad hållbarhet i samhället i stort, så måste vi fokusera ännu mer på mångfald. Det gäller inte enbart inom vård- och omsorgssektorn som vi tillhör, det är lika viktigt inom alla branscher. Företagskulturen ska spegla hela samhället och det tycker jag att vi kan stå för inom JATC Omsorg, avslutar Liselotte med.

Länk: Klicka här för att läsa artikeln i Affärstidningen Näringsliv


Var med och heja fram JATC Omsorg

 

stockholm-halvmarathon

Var med och heja fram JATC Omsorg AB som springer Stockholm Halvmarathon 2016!
Datum: Lördag 10 September
Plats: Stockholm innerstad
Loppet startar: 15:30
Loppets maxtid är: 2 timmar 45 minuter
Halvmaraton är en populär distans. 21 098 meter innebär en rejäl utmaning. Samtidigt är sträckan inte längre än att många kan klara av den om de bara bestämmer sig för att träna ordentligt.

Antar du utmaningen?
Var med och heja på dem som springer loppet och ta del av den goda stämningen. JATC omsorg AB kommer att finnas på olika stationer.

Intresseanmälan antingen som ”publik” eller som löpare görs till Ahmed på kontoret.


Affärstidningen Näringsliv: Social hållbarhet har människan i fokus

Källa: Affärstidningen Näringsliv, utgåva 3-2016

Vård- och omsorgsbolaget JATC Omsorg har haft en uppåtgående trend sedan starten. sussana_liselotteVerksamheten möter ett stort samhällsbehov och sättet det görs på är särpräglat med människan i fokus. Det handlar framförallt om att bidra till ökad social hållbarhet i ett ständigt utvecklande arbete som omfattar både kunder och personal.

Idag diskuteras det mycket kring hållbarhet ur olika perspektiv. Sverige ska vara hållbart så att nästa generation kan få utvecklas och leva efter bästa förutsättningar. Arbetet för att uppnå det omfattar såväl ekonomisk som ekologisk och inte minst social hållbarhet. Det sistnämnda handlar mycket om att skapa trygghet och möjligheter, att bygga trygga miljöer för människor att leva och utvecklas i. Det är något som JATC Omsorg arbetat med sedan Liselotte Almén Malmqvist grundade företaget för över 20 år sedan.

Hållbarhet och mångfald
Nytänkande, coachande ledarskap och tydlighet har alltid hamnat högt på agendan. Och JATC Omsorg är inte bara nytänkande när det gäller möjligheter för sina anställda. Att skapa möjligheter för brukarna, eller kunderna som Liselotte hellre säger, att leva mer självständigt och öka sin livskvalitet har högsta prioritet. Det är också synonymt med social hållbarhet.
Mångfalden i företaget är också avgörande för framgång – det har man redan fått erkännande för genom flertalet priser för entreprenörskap och ledarskap. Bland kriterierna för Årets företagare i Södertälje, en titel som Liselotte kammade hem under 2015, finns arbete för mångfald och ökad sysselsättning bland annat. Det är saker som JATC Omsorg har verkat för sedan allra första början.
– Över 70 procent av våra anställda i Södertälje är av annan härkomst och merparten är dessutom unga människor. Många får sin första anställning hos oss och därmed en möjlighet som kanske inte skulle ha funnits annars. Nära hälften av våra anställda kommer direkt från gymnasieskolan och får vidareutbildning internt, berättar Liselotte.

Människa, miljö och möjlighet
Liselotte pratar gärna om relationen mellan människa, miljö och möjlighet. Social hållbarhet handlar enligt henne om att skapa förutsättningar för välmående genom bra valmöjligheter.
– Vi har en holistisk människosyn inom JATC Omsorg och det betyder i korthet att vi arbetar med hela människan och söker utveckla miljöer som bidrar till friska beteenden. Vi människor påverkas av vår yttre miljö och det återspeglas i den inre miljön. Därför söker vi skapa utvecklande och stimulerande miljöer.
– När man skapar en helhet kring människa, miljö och möjlighet lägger man också grunderna för ett socialt hållbart samhälle. Intentionen är alltid att bygga goda miljöer, men att skapa trygghet kan vara svårt i verkligheten. Det jobbar vi mycket med och just nu fokuserar vi mycket på saker som kan få människor att växa.
Liselotte sammanfattar den närmaste tidens arbete:
– Vi skapar grunderna för en ny struktur nu och där fokuserar vi mycket på att bygga miljöer som bidrar till välmående. Kommunikation, pedagogik och coachande ledarskap kommer även framgent att vara viktiga inslag. Vi kommer även att lyfta vikten av att se till de små detaljerna som verkligen gör skillnad.

Länk: Klicka här för att läsa artikeln i Affärstidningen Näringsliv


JATC Vernissage 20 maj 2016

Under hösten 2015 fram till våren 2016 arbetade man på JATC Omsorg tillsammans under temat människan.

På Östertälje dagliga verksamhet har man valt att tolka människan i färg form och bild. Hammarhagens dagliga verksamhet valde att tolka människan i trä.

Den 20 maj 2016 avslutades projektet med en vernissage där man visade upp våra produkter, konstverk och tolkningar tillsammans med Tellebros dagliga verksamhet i Järna och Strängnäs dagliga verksamhet.

Se bilder från vernissagen på vår facebook sida, klicka här!


Affärstidningen Näringsliv: Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje

Källa: Affärstidningen Näringsliv, utgåva 1-2016

Att göra verklig skillnad genom att ha modet att leda, utveckla och förbättra är JATC_liselotte_galaentreprenören Liselotte Almén Malmqvists motto och ambition. Hon lever sina värden och för dem vidare till den expansiva vård- och omsorgsverksamheten inom JATC Omsorg. Liselottes företag har liksom hon själv nominerats till flertalet utmärkelser under flera år i rad, senast kammades segern hem som Årets företagare i Södertälje.

Under 2014 ledde JATC Omsorgs starka tillväxt till final i korandet av Sveriges Supergasell, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year. I fjol upprepades framgångssagan då hon återigen kandiderade till Årets VD och slutligen tog hem priset för Årets företagare i Södertälje.
– Att få ett sådant erkännande på hemmaplan känns naturligtvis väldigt positivt, säger Liselotte. Bland kriterierna fanns arbete för mångfald och ökad sysselsättning, något som JATC Omsorg har verkat för sedan allra första början. Över 70 procent av våra anställda i Södertälje är av annan härkomst och merparten är dessutom unga människor.
Liselotte understryker att många får sin första anställning hos JATC Omsorg och därmed en möjlighet som kanske inte skulle ha funnits annars. Nära hälften av alla anställda kommer direkt från gymnasieskolan för vidareutbildning internt.

Det lilla extra gör skillnad
JATC Omsorg är inte bara nytänkande när det gäller möjligheter för sina anställda. Att skapa möjligheter för brukarna att leva mer självständigt och öka sin livskvalitet har högsta prioritet. I det arbetet tillämpas nytänkande modeller och arbetssätt som lyfter verksamheten till nästa nivå. Mycket kretsar kring ett coachande ledarskap och en samsyn kring utvecklingsfrågor. Mångfalden har enligt Liselotte också varit avgörande för JATC Omsorgs framgångar, liksom individuellt engagemang från medarbetarna.
– Jag är övertygad om att det där lilla extra gör en skillnad i det stora. Då menar jag både i omsorg om och i mångfald av och genom möten mellan människa, miljö och möjlighet. Jatc Omsorgs vision baseras på att vi som förebild formar framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle. Det ska vi uppnå genom att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv, enligt vår mission.

Bygger långsiktigt hållbara verksamheter
Entreprenören i Liselotte fortsätter att tänka innovativt för framtiden. Företaget kommer att gå in i nya områden under 2016 och bland annat fokusera på att bygga upp en verksamhet kring personlig assistans. Liselotte poängterar samtidigt vikten av att fokus sedan länge kretsat kring att bygga långsiktigt hållbara verksamheter där personalens och brukarnas utveckling står i centrum.
– Att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande bland medarbetarna är det viktigaste oavsett vilken riktning verksamheten tar. Det vi kallar för JATC-andan ska genomsyra allt vi gör och vårt engagemang ska kännas hela vägen, det vill säga det ska nå brukarna och då har vi verkligen lyckats uppnå det vi tillsammans strävar efter bland ledare och medarbetare.

Samma vision i grunden
Att satsa på personlig assistans är ett led i att bredda JATC Omsorg och ta nya marknadsandelar inom vårdsektorn. Den utökade verksamheten kommer att grundas på samma visioner och ambitioner.
– Precis som för vår tidigare verksamhet så kommer vi att bygga upp assistansverksamheten kring brukarnas behov och förutsättningar. De steg vi tar handlar i första hand om att skapa en god förebild i samhället. Hur vi arbetar för att få engagerade medarbetare kan mycket väl utvecklas till en modell för andra verksamheter. JATC Omsorg har mycket att erbjuda marknaden och det tror jag att allt fler blir medvetna om nu, säger Liselotte avslutningsvis.

Länk: Klicka här för att läsa artikeln i Affärstidningen NäringslivAffärstidningen Näringsliv: JATC Omsorg på prispallen igen – lagom till öppnandet av ny enhet

Källa: Affärstidningen Näringsliv, utgåva 5-2015

Södertäljebaserade JATC Omsorg och grundaren Liselotte Almén Malmqvist har stått på prispallen tidigare. Mot slutet av 2014 var det tre framstående nomineringar och i år blir det minst två då Liselotte än en gång kandiderar för titeln Årets VD samt ytterligare en nominering som ej ännu offentliggjorts. Samtidigt har JATC Omsorg startat upp en ny enhet i Nynäshamn och har precis påbörjat resan för uppstart av ytterligare en.

liselotte_mod

Liselotte Almén Malmqvist och Mod Thörn.

JATC Omsorgs starka tillväxt ledde till final i korandet av Sveriges Supergasell 2014, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year.
Utsikterna ser goda ut i år också när det gäller prestigefyllda utmärkelser, vilket Liselotte ser som en tydlig bekräftelse på att företagets nytänkande koncept, arbetssätt och ledarskap håller den kvalitet som kan förväntas av ett modernt omsorgsföretag.
– Jag är stolt, glad och lycklig inte bara för min egen del utan även för mina anställdas del. Tillsammans har vi lyckats åstadkomma något som kan förändra livet för väldigt många människor. Det är också helt i enlighet med vår vision, som bygger på att vara en förebild i samhället och göra en positiv skillnad i människors liv.

Rätt insatser sparar pengar – men mervärdet är ännu större
Verksamheten riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper JATC Omsorg till att skapa en meningsfull vardag för vårdtagarna.
– Vi har ett väl uppbyggt nätverk omkring brukaren för att trygga för ett så självständigt liv som möjligt i samhället. Vi arbetar efter ett tryggt och tydligt koncept som bygger på individuella mål och handlingsplaner utifrån uppdraget, brukarens behov och önskemål. Det här sistnämnda anser jag är helt avgörande för att nå positiv effekt hos individen.
Arbetssättet integreras även i den nystartade enheten i Nynäshamn, som är en kombinerad boende- och dagverksamhet med arbetsförberedande träning inom bland annat vaktmästeri och konstnärliga arbeten. Att expandera ytterligare finns redan med på agendan strax efter öppnandet i Nynäshamn, eftersom behovet av de tjänster som JATC Omsorg erbjuder är attraktiva.
– Med rätt insatser kan stora samhällskostnader sparas in. Men att räkna kronor och ören är inte det viktigaste, påminner Liselotte, och förklarar att personer med neuropsykiatriska olikheter och/eller med psykosociala komplexa problem ofta lever i utanförskap. Genom JATC Omsorg får de istället en trygg vardag och möjligheten att bryta negativa mönster.

Sprider kunskap ur brukarperspektiv
För att manifestera budskapet och uppmärksamma kring vilka fördelar arbetsmodellen inom JATC Omsorg föreläser Liselotte tillsammans med en brukare. Syftet är framförallt att sprida kunskap och det sker genom brukarens perspektiv. Åhörarna får ta del av brukarens process och upplevelser – från att omfattas av rättspsykiatrisk vård till att idag leva ett självständigt liv som känns meningsfullt och givande.
– Föredragen stämmer väl överens med vår vision inom JATC Omsorg, att som förebild forma framtidens omsorg och skapa något gott för både individ och samhälle. För att vi tillsammans ska kunna nå och leva upp till vår vision krävs en bärkraftig organisation, affärsplan och en företagskultur som bygger på vår värdegrund. Det viktigaste är att alla som arbetar inom verksamheten känner sig delaktiga och vill vara med och förändra. Detta ska genomsyra verksamheten oavsett vem som leder den, konstaterar Liselotte Almén Malmqvist avslutningsvis.

Länk: Klicka här för att läsa artikeln i Affärstidningen Näringsliv


Liselotte Almén Malmqvist tog hem titeln ”Årets Företagare i Södertälje 2015”

En berusande afton, Södertälje galan 2015. Kvällen började med välkomst tal av socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner. Den fantastiska, humoristiska ståuppkomikern Lasse Karlsson tillsammans med Johan Boding och musikerna Mesopotälje förgyllde samvaron med glada skratt och dans.
Vilken Gala, helt galet…jag njuter fortfarande. Ett stort varmt tack till Juryn, företagarna Södertälje, Nykvarn för att ni valde just mig och mitt företag JATC Omsorg AB.

Jag avslutar dessa rader med att citera Nelson Mandela.
”Alla vet att vi inte ensam kan nå stora mål. Vi måste därför agera tillsammans, som ett folk för att bygga en nation eller en ny värld”.

Samma gäller naturligtvis för att bygga ett företag-samarbete, mot samma mål.

Utan Er fantastiska medarbetare hade jag aldrig nått dit där vi är idag, med 180 anställda.
Med hela mitt hjärta vill jag på detta sätt dela denna fina utmärkelse med Er. Tack än en gång kära kollegor för vårt fina och inspirerande samarbete.
Fino, fino
Liselotte

Länk: http://sodertaljeforetagardag.nu/gala/

liselotte_gala2015åretsföretagare_liselotteJATC_gala_2015