Vår målsättning

Vårt mål med daglig verksamhet är att du ska få en trygg miljö, välja arbetsplats, där du har inflytande i din vardag och möjliggöra steget ut i arbetslivet.

Trygg miljö
För oss är det viktigt att kunna erbjuda dig en trygg, utvecklande och inspirerande daglig verksamhet. Vi anpassar miljön och arbetsuppgifter utifrån dina önskemål och förutsättningar. Här kan du prova dig fram till det arbete som känns stimulerande och meningsfullt för dig. För att trygga din arbetsmiljö får du en egen processcoach/kontaktperson som ska tillgodose dina behov.

Olika arbetsplatser
Hos oss finns det marknadsnära och produktionsinriktade arbeten t.ex. Hunddagis, Snickeri,  Projektverkstad, Vaktmästeri, Café, Data och Volontär arbete. Arbetsledarna supportar dig i ditt arbete och du kan välja att ha en eller flera arbetsplatser. Du kan även välja att arbeta utanför JATC Omsorgs verksamhet på den öppna arbetsmarknaden.

Inflytande
Varje vecka har vi arbetsplats träffar där vi går igenom det som berör dig på din arbetsplats. Vi utvecklar hela tiden den dagliga verksamheten för att kunna erbjuda dig en kvalitativ verksamhet. Friskvård planeras individuellt samt på arbetsplats träffarna  För att öka delaktigheten i samhället  planerar vi olika studiebesök utifrån dina och gruppens intressen och önskemål.

Hos oss får du varje månad en ersättning som kallas habiliteringsersättning.

Vi arbetar utifrån metoder som innebär att du har möjlighet att utveckla din självständighet och självkänsla i din egen takt. När önskemål finns kan vi erbjuda dig arbetsförberedande praktik plats via volontär arbete, för att du ska kunna prova på att arbeta på den öppna arbetsmarknaden.
Mer information under fliken Volontär

Lönebidrags anställning
Flera av våra kunder har gått vidare till  en lönebidrags anställning på den öppna arbetsmarknaden. Andra har valt att stanna kvar inom företaget med anställning. Vill du ansöka om daglig verksamhet eller annan sysselsättning hos oss på JATC Omsorg kan du vända dig till din hemkommun eller för mer information till vår växel på 08-551 781 00.

Processcoach
Du får en egen kontaktperson som vi kallar processcoach. Processcoachen har som uppdrag att följa upp och supporta din individuella handlingsplan. Den individuella handlingsplanen handlar om vad du vill uppnå med den dagliga verksamheten och din arbetssituation.
Våra processcoacher är specialutbildade i uppdraget.

Våra arbetsledare
Våra arbetsledare är service inriktade och välutbildade, oftast med lång yrkeserfarenhet. De är lyhörda, flexibla och ger dig ett tryggt, säkert, vänlig och varmt omhändertagande  Vi arbetar utifrån individuell handlingsplan med pedagogiskt förhållningssätt, där självbestämmande och integritet styr processen.
Arbetsledarna får kontinuerlig utbildning och handledning.

Arbetsplats träffar
En gång i månaden har du möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Tillsammans skapas planering och strukturer för gemensamma aktiviteter i verksamheten eller i samhället.

Semester individuellt och i grupp
För att du ska få en skön och vilsam semester erbjuder vi:
Husvagns camping på sommarhalvåret
Vinterresa till Härjedalen utifrån önskemål
Resa utifrån individuell handlingsplan
Årstidshögtider anordnas i verksamheten
Sommartid/semester har verksamheten en simbassäng öppen för vila och rekreation både på dagen och på kvällen.

Den dagliga verksamhet ligger oftast så till att det är lugna områden med natur och promenad möjligheter  inpå knuten.
På sommarhalvåret är ofta eftermiddagsaktiviteterna förlagda utomhus. På fredagarna passar vi på att grilla och njuta av sommarvärmen.

Vi uppskattar dina  synpunkter på verksamheten
Föreståndaren tar emot dina synpunkter och ansvarar för att följa upp, åtgärda och att åter koppla resultatet till dig.

Kvalitetssäkring
Verksamheterna kvalitetssäkras varje år utifrån det individuella handlingsplanen  Kvalitetssäkringen följs upp för att säkerställa och utveckla en kvalitativ omvårdnad utifrån kundernas behov och önskemål.

LSS lagen är en rättighetslag, stöd och service som ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt vardagsliv som möjligt med arbete och i delaktighet med andra.

   << Tillbaka