Volontärarbete

För dig som vill ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden erbjuder vi förberedande yrkespraktik genom volontärarbete.
Det innebär att du kan arbeta enskilt eller i grupp med olika uppdrag och på olika arbetsplatser. Målet är att hitta en arbetsplats som skall passa dig utifrån dina önskemål, förutsättningar och arbetsförmåga. Vi undersöker tillsammans med dig vad du vill och vad du drömmer om att få arbeta med samt vilken arbetsnivå som passar dig. Volontärarbete är ett bra sätt att förbereda och skapa yrkeserfarenheter för att få ett bra ingångsläge på arbetsmarknaden. Vi kan erbjuda olika arbetsuppgifter med vidare möjlighet till praktik och anställning.

Plattform
Stödet i samband med inskolningfasen ges av en processcoach som är kunnig inom uppdraget och som även kan fungerar som stöd på arbetsplatsen. Denna form av coaching hjälper till att belysa dina behov av stöd utifrån ett individinriktat och socialt perspektiv. Vi skriver en överenskommelse där det framgår vilka mål och färdigheter som du vill uppnå efter avslutad volontärperiod.

Utbildning
När vi startar upp för volontärarbete har vi fokus på utbildning som handlar om dig och dina drömmar. Vi ger coaching och processtöd utifrån dina individuella önskemål och specifika behov. Det innebär att vi tillsammans lägger stödstrukturer och en handlingsplan för att hitta ett arbete som du kan trivas med.
I den här fasen skapar vi okonventionella samarbetsformer mellan plattformen och arbetsmarknaden.
Om du i det här steget inte är riktig mogen för att kliva ut på arbetsmarkanden med stöd, så kan vi erbjuda dig en skyddand arbetsplat inom verksamheten som t.ex. snickeri, butik och vaktmästeri.

Volontärarbete
När du är ute och arbetar som volontär direkt på arbetsplatsen handlar det om enkla arbetsuppgifter i en trygg och tydlig miljö. Här får du möjlighet att förankra dig samt att få de kunskaper och erfarenheter som behövs för dina arbetsuppgifter.

Arbete på den öppna arbetsmarknaden
I den här fasen börjar stödet trappas ned till önskvärd nivå utifrån ditt stödbehov.

Volontäruppdraget pågår ett år i taget.
Efter avslutat process ger vi dig ett intyg som beskriver utbildningsgrad, färdighet och förmåga.

Kontakt information

Enhetschef
Ahmed Ibrahim
Telefon: 08-551 781 20
e-mail: ahmed.ibrahim@jatc.se

   << Tillbaka