Historik

JATC Omsorg startades 1989 och ägs sedan 1996 av Liselotte Almén Malmqvist. Företaget drivs som ett familjeföretag i aktiebolagsform. Huvudkontoret är placerad i Östertälje, Södertälje kommun. Administrationen ansvar för service av tjänster som är av administrativ karaktär gällande bokföring, fakturor, juridik, ekonomi, redovisning, hyresavtal, kvalitets- och avtalsfrågor m.m.

Liselotte Almén Malmqvist

Liselotte har alltid arbetat strategiskt  operativt och flexibelt för att möta marknadens efterfråga på kvalitativ omsorg. För henne är det viktigt att skapa arbetsglädje och delaktighet på alla nivåer i företaget. Utgångspunkten är att alltid erbjuda kunden en trygg, stabil organisations struktur samt att förvalta, utveckla och anpassa uppdraget utifrån  kundens behov av stöd och service.  Liselotte har redan från starten arbetat med kreativt transparent  ledarskap där mod, ansvar, glädje och energi är vägledande för att skapa en tillåtande arbetskultur. Det kreativa ledarskapet utmanar och utvecklar medarbetarna och teamarbetet i gruppen för att på bästa möjliga sätt kunna ge våra kunder den bästa omvårdnaden. För att kunna uppnå förbättrat resultat och leverera ändamålsenliga lösningar sker utbildning på flera nivåer så att förväntade effekter infrias. Alla enheter får spets och expertkompetens inom nyckelområden som bl.a. säkerhet, struktur, trygghet, bemötande och processhantering.
Resultatet från våra gemensamma insatser skall alltid kunna avläsas i vår kvalitetssäkring som sker varje år.

Idag driver företaget en utbildningsenhet, fem LSS serviceboende, två LSS gruppbostad,  tre daglig verksamheter samt ett SOL-boende.

Liselotte är utbildad:
Friskvårdskonsulent, Arbetsterapeut, Processcoach, KBT,  i coachande kreativt Ledarskap samt i företagsekonomi.

   << Tillbaka