Individ anpassat boende-LSS

LSS lagen Processcoach
Alla får en egen kontaktperson som vi kallar processcoach. Processcoachen har som uppdrag att följa upp och supporta din individuella handlingsplan. Din individuella handlingsplan handlar om vad du vill, dina mål med ditt boende t.ex. struktur, ordning och reda, inredning, livsrytm, hygien, hälsa, matlagning, städning, tvätt, ekonomi, familj, vänner och fritidsintressen.

Våra processcoacher är specialutbildade i uppdraget.

Våra bo-stödjare
Våra bo-stödjare är serviceinriktade och välutbildade oftast med lång yrkeserfarenhet. De är lyhörda, flexibla och ger dig ett tryggt, säkert, vänlig och varmt omhändertagande  Vi arbetar utifrån individuell handlingsplan med pedagogiskt förhållningssätt, där självbestämmande och integritet styr processen.
Bo-stödjarna får kontinuerlig utbildning och handledning.

Inflytande
En gång i månaden har vi bo-möten där du har möjlighet att påverka ditt boendet. Tillsammans skapas planering och struktur för gemensamma aktiviteter i kontakt lägenheten eller i samhället.

Semester
För att du ska få en skön och vilsam semester erbjuder vi semester både individuellt och i grupp.
Husvagns camping på sommarhalvåret
Resa till Tännäs i Härjedalen (minst en gång/år)
Resa utifrån individuell handlingsplan
Årstidshögtider anordnas i verksamheten
Sommartid/semester har verksamheten en simbassäng öppen för vila och rekreation både på dagen och kvällen.

Synpunkter på verksamheten
Vi uppskattar dina tankar och funderingar kring verksamheten. Platschefen tar emot dina synpunkter och ansvarar för uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Kvalitetssäkring
Verksamheterna kvalitetssäkras varje år. Kvalitetssäkringen följs upp för att säkerställa och utveckla en kvalitativ omvårdnad utifrån kundernas behov och önskemål.

LSS lagen är en rättighetslag, stöd och service som ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt liv som möjligt. Att leva ett liv i normalitet, ha ett eget hem, trivas och säkerställas goda levnadsvillkor. I insatsen ingår personlig omvårdnad, primär och sekundär ADL samt praktisk support och stöd i hemmet och på fritiden.

   << Tillbaka