JATC Omsorg erbjuder ett holistiskt helhetskoncept

Arbete, boende och fritid
Vi erbjuder daglig verksamhet med marknadsnära arbetsplatser, ett eget boende med en aktiv kvalitativ fritid. Verksamheten är en specialistenhet och besitter gedigen kunskap om våra kunders svårigheter och möjligheter.
Våra kunder är unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med diagnos  autism eller Aspergers syndrom. Många av våra kunder har även psykosociala svårigheter, beteende störningar och dubbeldiagnoser som t.ex Asperger, ADHD, ADD.
Verksamheterna har LSS tillstånd.

Holistiskt
Vi arbetar utifrån en holistisk humanistisk arbetsterapeutisk värdegrund med forskningsbaserade metoder som innefattar tydliggörande pedagogik, arbetsterapeutiska, kognitiva och coachande verktyg. Det innebär att vi alltid kan erbjuda våra kunder idé rikedom, kunskap,  flexibilitet och strategier för att hitta nya möjligheter till att lösa olika situationer som uppstår i vardagen.

Våra kärnvärden är
Trygghet, engagemang och meningsfullhet

Hos oss är allt på riktigt –studier, arbete, boende och fritid – och därför djupt meningsfullt.

Vi har en egen modell och metod som bygger på forskningsbaserade verktyg som tryggar den individuella utvecklingsprocessen.

Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling, där var och ens naturliga styrkor och begåvningar blir till en möjlighet.

Jatc ledarskap bygger på ett kreativt transparent  coachande ledarskap där där mod, ansvar, glädje och energi är vägledande för att skapa en tillåtande arbetskultur. Det kreativa ledarskapet utmanar och utvecklar medarbetarna och teamarbetet i gruppen för att på bästa möjliga sätt kunna ge våra kunder den bästa omvårdnaden. För att kunna uppnå förbättrat resultat och leverera ändamålsenliga lösningar sker utbildning på flera nivåer så att förväntade effekter infrias. Alla enheter får spets och expertkompetens inom nyckelområden som bl.a. säkerhet, struktur, trygghet, bemötande och processhantering.

Vi tar ansvar
Jatc omsorgs personal ska i sin linje med företagets vision, mission och affärsidé i alla situationer verka för för att leverera rätt stöd och service till kunden utifrån uppdragsgivarens uppdrag, satta nivå och målformulering, det tar vi ansvar för.

Resultatet från våra gemensamma insatser skall alltid kunna avläsas i vår kvalitetssäkring som sker varje år.

Varmt välkommen önskar
VD/Koncernchef

Liselotte Almén Malmqvist

   << Tillbaka