Onsdagen den 26 november 2014

Tankens medvetna kraft
”Människan är inte fången i sitt öde,
bara i sitt eget sinne.
” Frankling Roosevelt (1882-1945)

Att vara i konflikt, att prata illa, vara kritisk, skuldbelägga eller förolämpa andra har ett högt pris. Det handlar om en obalans i sätt att hantera situationen, samspelet mellan känslor och tankar. Det är lättare att reagera och att lägga problemet utanför sig själv, att göra andra fel, än att observera sina egna grundläggande värderingar och behov i situationen. Genom att medvetandegöra konfliktens konsekvenser kan man börja särskilja sin egen tolkning, föreställning i förhållande till sina reella faktiska behov och önskningar. Vad det är som man vill uppnå i sitt eget liv med sin egen personliga utveckling i samspelt med sig själv och andra.

Se idag,
hur du kan kommunicera dina behov utifrån det som du faktiskt längtar efter.

Lycka till.

Ps. Glöm inte knyta din positiva förändringsknut, se texten nedan.

Fåglar fikar
Var med och lek, den bör pågå minst i 30 dagar
Din positiva förändringstanke
Ta ett vackert band eller ett vanligt snöre c.a 50 cm eller längre. Ta bandet och knyt fast det t.ex. i din byxhälla så det blir både synligt och lättillgängligt. Då kan du lätt knyta in dina postiva förändringsknutar på bandet under dagen.
När en negativ tanke dyker upp, omvandla den direkt till en kraftfull positiv tanke som ger dig energi och mod, knyt in din postivia förändringstanke till en – förändrings knut på ditt band. Genom att stanna upp och ge tid för reflektion över den uppkomna situationen, ger du dig själv möjlighet till en positiv förändringsprocess.

För varje dag tar du ett nytt band som du knyter in nya förändringsknutar på. Häng upp dina band synligt så du kan se dina framsteg.
Spara dina band för som avslutning på den här processen har jag tänkt att vi ska vi forma något fint av alla banden, som ett litet vackert lekfullt minne av den här processen


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *