Vårt uppdrag

JATC Omsorg arbetar på uppdrag utifrån kommun och landsting. Företaget styrs av lagar, paragrafer, föreskrifter och avtal. För att säkerhetställa kvalitén arbetar alla enheter utifrån samma styrdokument som bl.a. inkluderar JATC Omsorgs verksamhetsplan och kvalitetsäkring.

Kunden i fokus
JATC Omsorgs verksamhet främjar jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna är lätttillgängliga och tydliga för kunden samt varaktiga, samordnade och anpassas utifrån kundens individuella behov.

Vår strävan och intention är att alltid erbjuda det bästa stöd och service utifrån uppdrag, kundens behov och önskemål.

Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga, nöjda och säkra med oss, därför får alla våra kunder får en egen processcoach som stödjer personlig utveckling, utifrån  motivation, inspiration vilja och glädje.

   << Tillbaka