Våra värden / JATC andan

Vår vision

Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.


Vår mission

Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv.

Våra ledord är:
Människa – Miljö – Möjlighet
Ledorden bygger på ett arbetsterapeutiskt holistiskt arbetssätt.

Våra kärnvärden är:
Team respekt – trygghet, engagemang, alltid bästa möjliga möte och meningsfullhet.

Syftet är att våra kunder ska vara delaktiga och ha inflytandet i den egna vardagen och i samhället. Få rätt stöd och förutsättningar att skapa ett så optimalt självständigt liv som möjligt  i samhället och i gemenskap med andra.

För oss är det viktigt att kunden ska finna sig tillrätta och må bra, samt att utveckla förmågor för att klara av dagliga aktiviteter. Vi satsar på specifikt riktad utbildning så att personalen kan coacha/stödja kunden att använda sina egna resurser och kvaliteter så långt som det är möjligt.
Konkret innebär det att våra kunder utifrån sina drömmar, motivation och vilja ska få omsorg, stöd och coaching som möjliggör nästa steg i livsprocessen.

   << Tillbaka