KLAGOMÅL

Vad händer med klagomålet? Vår målsättning är att svara på klagomålet inom två veckor. Efter två veckor ska du ha fått besked om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn | Youtube |