JATC COMMUNITY HEALTH CARE HELHETSKONCEPT


Bästa stöd och service

För att säkerställa bästa omsorg arbetar vi utifrån ett helhetskoncept som innebär att alltid kunna erbjuda bästa stöd och service utifrån dina önskemål och vårt uppdrag.

Trygghet

Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att du ska kunna skapa dig ett tryggt, värdigt och självständigt liv. För att trygga din omsorg präglas verksamheten av kontinuitet med så långt som möjligt samma personalteam.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att tillhandahålla bästa omsorg och service utifrån vårt uppdrag / dina förväntningar, önskemål och behov. Vi lägger stor vikt på din vilja och att du får utvecklas i din egen takt och att du ska känna dig trygg med din personal. Du kan förvänta dig att vi är lyhörda, idérika och flexibla. Utifrån dina behov får du även stöd med olika samhällskontakter.

Självbestämmande

Öppenhet och lyhördhet är ett viktigt utgångsläge i vårt arbete, där delaktighet och självbestämmande är vägledande i mötet med dig. Vi arbetar flexibelt, lyssnar in och supportar, så att ditt sammanhang och din vardag blir förutsägbar. För att tydliggöra dina behov skapar du och din kontaktperson en genomförandeplan så att teamet omkring dig vet vad och hur du vill ha det.

Målsättning

Vår målsättning är att du ska erfara livskvalité i din vardag så att du kan leva ett gott självständigt liv. En privat sfär, med en bra dygnsrytm i en trivsam, trygg och förutsägbar miljö. Miljön är öppen med bra rutiner för att komma in i ett förtroendefullt socialt sammanhang. Ett hem, en hemvist som du känner dig nöjd och stolt över och som stärker din känsla av trivsel, gemenskap, samhörighet och mening.

Genomförandeplan

För att trygga din vardag får du en kontaktperson som lyssnar in och stödjer dig, så att ditt sammanhang blir tydligt. För oss är det viktigt med integritet, tillit, respekt och delaktighet i dina processer. Vi utgår från din genomförandeplan och ditt självbestämmande, där du förklarar och vi lyssnar. Dina behov är i centrum. På det sättet kan du få konstruktiva strukturer och strategier för att möta olika situationer och händelser på ett balanserat sätt i din vardag.

Fritidsaktiviteter

Stödet innefattar även ditt sociala liv med din familj, dina vänner samt dina fritidsintressen och kulturella aktiviteter. Vi bjuder in till social samvaro och stödjer dina intressen och fritidsaktiviteter individuellt och i grupp.

Läs mer om våra fritidsaktiviteter

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Stödet inkluderar även hälso- och sjukvårdsinsatser vilket innebär att en personal följer med dig till olika instanser och vårdinrättningar.

Inflytande i boendet

Varje vecka har vi "bo-möte" där du har möjlighet att framföra önskemål kring fritidsaktiviteter och synpunkter på förbättringsområden i verksamheten.
Det är "högt i tak" när teamet tar tillvara och utvärderar idéer som kommer fram. Goda idéer tar man gemensamt vidare till nästa fas. Friskvård planeras individuellt eller gemensamt.
För att öka delaktigheten i samhället planeras olika studiebesök och andra aktiviteter utifrån intressen samt önskemål.

Semester

På semestern är det viktigt att få förutsättningar för rekreation och vila, att få koppla av, ha kul och njuta. Våra verksamheter ligger i eller i närheten av natursköna områden.
På semestern är aktiviteterna förlagda mestadels i närområdet. Det kan vara att promenera, sola, bada, fiska, parkvandra, stadsvandra eller att vi träffar våra andra dagliga verksamheter för picknick.
Vi kan även plocka bär och svamp samt ta hand om våra egna odlingar. Vår pool i Järna är även ett uppskattat utflyktsmål på sommaren. På vintern ges möjlighet till skidsemester i Härjedalen.

Årstidshögtider och fester

Traditioner anser vi vara viktiga och arrangeras tillsammans för en trivsam högtid. Spontana aktiviteter och fester ordnas utifrån deltagarnas önskemål.

Miljövård

Sedan starten har vi arbetat medvetet med miljövård och hållbarhet. Det innebär att vi tar tillvara, tar lärdomar och erfarenheter med oss från vårt förflutna och uppdaterar till nästa nivå. Vi vill vara miljöaktuella i Nu-tiden.

Medarbetare

Våra medarbetare är driftiga, lyhörda och arbetar systematiskt, lugnt och metodiskt.
Vi är serviceinriktade, utbildade och oftast med lång yrkeserfarenhet. Vi ska också vara lyhörda, flexibla och ge dig ett säkert, vänligt och varmt omhändertagande.
Vi arbetar utifrån din genomförandeplan med ett pedagogiskt förhållningssätt, där självbestämmande och integritet styr processen. Alla i teamet får kontinuerlig utbildning och handledning.

Kvalitetssäkring

Alla verksamheter kvalitetssäkras varje år. Kvalitetssäkringen utvärderas och följs upp. Detta för att säkerställa en kvalitativ omvårdnad utifrån uppdrag, behov och önskemål.
LSS - lagen är en rättighetslag, stöd och service som ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt och självständigt vardagsliv som möjligt, med trygga förutsättningar för inkludering i samhället.

Vi uppskattar dina synpunkter på verksamheten

Föreståndaren tar emot dina synpunkter och ansvarar för att följa upp, åtgärda och att återkoppla resultatet till dig.

Är du intresserad av att få kontakt med oss. Vänligen hör gärna av dig

kONTAKTA OSS

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."