Aktuellt

Våra egna tillverkade rawfoodbollar blev succé på Socionomdagarna. 300 bitar gick åt förstadagen. Andra dagen likaså.
Många intresserade och nöjda besökare vid vår monter.

Loppis

25.10.2022

Nu slår vi upp dörrarna till vår loppis på dagliga verksamhet på Norrhemsvägen 4, Södertälje!

Personer med funktionsnedsättningar är de som oftast drabbas allra hårdast av en kris. Under rådande krig i Ukraina står de som behöver extra stöd inför den största risken att bli övergivna, utsatta för våld och lida brist på livsnödvändiga förnödenheter.

Nu gör vi en kraftsamling i vår verksamhet för de redan utsatta, vår målgrupp i det krig som pågår i Ukraina. För autistiska personer är det svårt att försöka överleva i en kaotisk omgivning och de riskerar, i krigets skugga, att hamna utanför de hjälporganisationer som finns där idag.

Vi hälsar Anette Olsson varmt välkommen till sin nya roll som verksamhetschef hos oss. Som ledare är hon engagerad och målinriktad med många strängar på sin lyra.

Vi arbetar utifrån att vara en lärande organisation som utvecklas tillsammans med våra deltagare. För oss som arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer är det så viktigt att vår kunskap och vårt lärande kommer från hjärtat. Vår kunskap bottnar i vår empatiska förmåga att förstå och sätta oss in i var våra deltagare...

Sedan starten har vår ambition varit att bidra till en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hållbarhet i alla led är vår princip. Allt från hur vi bemöter varandra, våra uppdragsgivare och deltagare, till vilka produkter vi köper in och hur vi hanterar dessa.
Vi vill driva utvecklingen framåt i vår bransch, vara en förebild och...

Nyhetsbrev

"Följ med på vår resa! Ta del av allt som händer inom JATC Community Health Care"

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn | Youtube |