Lämna synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet och är alltid tacksamma för synpunkter, förslag eller tankar. Kontakta oss gärna.

Klagomål lämnas via separat formulär. Klicka här

Visselblåsning via separat formulär. Klicka här


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn | Youtube |