Lämna synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet och är alltid tacksamma för synpunkter, förslag eller tankar. Kontakta oss gärna.

Klagomål lämnas via separat formulär. Klicka här

Visselblåsning via separat formulär. Klicka här