VÅR VISION OCH MISSION

Vår vision

Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.

Vår mission

Att inspirera till att generera ett meningsfullt liv.

Kärnvärden: Trygghet - Engagemang - Aktivitet - Meningsfullhet

Ledord: Människa, miljö, möjligheter

Vårt uppdrag

JATC Community Health Care arbetar på uppdrag av kommun och landsting. Företaget styrs av lagar, paragrafer, föreskrifter och avtal. För att säkerhetställa kvalitén arbetar alla enheter utifrån samma styrdokument som bl.a. inkluderar vår verksamhetsplan och kvalitetssäkring.

Individen i fokus

JATC Community Health Cares verksamhet främjar jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna är lättillgängliga och tydliga för uppdragsgivaren och för vår deltagare samt varaktiga, samordnade och anpassas utifrån individuella behov. Vår strävan och intention är att alltid erbjuda allra bästa stöd och service utifrån uppdrag, behov och önskemål.

Om oss, skrivet av andra

Vi är glada över alla utmärkelser och allt som skrivits om oss genom åren. Fördjupa dig gärna och skapa dig en bild av oss från andras synvinklar.

Södertäljegalan 2015:
Årets Företagare - Liselotte Almén Malmqvist

Affärstidningen Näringsliv
Med kraft att förändra
Prisbelönt omsorgsföretag fortsätter att expandera
JATC Omsorg på prispallen igen - lagom till öppnandet av ny enhet
Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje

Årets VD
Finalister Årets VD 2014

Länstidningen:
Djuren lär brukarna ta hand om andra
Hon kämpar för en förändrad väg 57

Ekuriren:
Nytt gruppboende på Djäknegatan

Enterprise Magazine:
Del av arbetsmarknaden oavsett funktionshinder

Svenskt näringsliv:
Reformer för fler företagsamma

om oss 

"Vi har tacksamt mottagit följande utmärkelser"

KONTAKTA OSS

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."