VÄLKOMMEN TILL JATC COMMUNITY HEALTH CARE

Här blir dina naturliga styrkor och begåvningar till en möjlighet

JATC Community Health Cares intention är att berika och att underlätta det vardagliga livet, att komma in i ett tryggt hanterbart sammanhang. Vi erbjuder ett helhetskoncept: boende, daglig verksamhet med marknadsnära arbetsplatser och en aktiv fritid. Hos oss är allt på riktigt - boende, studier, arbete och fritid - och är därför djupt meningsfullt. Läs mer

VÅR VISION OCH MISSION / JATC-ANDAN

Vår vision: Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.

Vår mission: Att inspirera till att generera ett meningsfullt liv.

Kärnvärden: Trygghet - Engagemang - Aktivitet - Meningsfullhet

Ledord: Människa, miljö, möjligheterVÅR MISSION

Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv.

KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar dig"