VÄLKOMMEN TILL JATC COMMUNITY HEALTH CARE

Här blir dina naturliga styrkor och begåvningar till en möjlighet

JATC Community Health Cares intention är att berika och att underlätta det vardagliga livet, att komma in i ett tryggt hanterbart sammanhang. Vi erbjuder ett helhetskoncept: boende, daglig verksamhet med marknadsnära arbetsplatser och en aktiv fritid. Hos oss är allt på riktigt - boende, studier, arbete och fritid - och är därför djupt meningsfullt.

Unga och vuxna

JATC Community Health Care vänder sig till unga vuxna, 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos. Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom. De som bor hos oss har ofta ett omfattande behov av stöd.

Individens behov ger en jämlik omsorg

JATC Community Health Cares medarbetare arbetar för att alltid ha det bästa bemötandet mellan personal och deltagare. Det är en trivselfråga som bygger säkerhet, förtroende och tillit som påverkar upplevelsen av respekt, delaktighet och inflytande. Detta påverkar i sin tur resultatet av livssituationen, livsglädje och hälsan.
Bemötande är en livskonst som ingår i vårt kultur- och miljöarbete.

Holistisk värdegrund och metoder

JATC Community Health Care arbetar utifrån en holistisk, humanistisk, arbetsterapeutisk värdegrund med forskningsbaserade metoder som innefattar tydliggörande pedagogik, arbetsterapeutiska, kognitiva och coachande verktyg. Det innebär att vi alltid kan erbjuda idérikedom, kunskap, flexibilitet och strategier för att hitta nya möjligheter att lösa olika situationer som uppstår i vardagen.

Ledarskap

JATC Community Health Care arbetar utifrån ett kreativt ledarskap där ansvar, gott bemötande och inspiration är vägledande för att skapa en tillåtande och generös arbetskultur. Ledarskapet utmanar och utvecklar personalen och teamarbetet.För att kunna uppnå förbättrat resultat och leverera ändamålsenliga lösningar sker utbildning på flera nivåer så att förväntade effekter infrias. Alla enheter får expertkompetens inom nyckelområden som bl.a. säkerhet, struktur, trygghet, bemötande och processhantering.

Vi tar ansvar

JATC Community Health Cares medarbetare tar ansvar för att arbeta i linje med företagets affärsidé, vision, mission och ska i alla situationer verka för att leverera rätt individuellt stöd och service utifrån uppdragsgivarens uppdrag, nivå och målformulering.

Resultatet från våra gemensamma insatser skall alltid kunna avläsas i vår kvalitetssäkring som sker varje år.


Varmt välkommen önskar
Liselotte Almén Malmqvist
Grundare av JATC Community Health Care


VÅR VISION OCH MISSION / JATC-ANDAN


Vår vision

Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.

Vår mission

Att inspirera till att generera ett meningsfullt liv.

Kärnvärden:
Trygghet - Engagemang - Aktivitet - Meningsfullhet
Ledord:
Människa, miljö, möjligheter

Vårt uppdrag

JATC Community Health Care arbetar på uppdrag av kommun och landsting. Företaget styrs av lagar, paragrafer, föreskrifter och avtal. För att säkerhetställa kvalitén arbetar alla enheter utifrån samma styrdokument som bl.a. inkluderar vår verksamhetsplan och kvalitetssäkring. 
Vårt uppdrag bygger på individen i centrum, där kompetensen vilar på verksamhetsplan, ledningssystem, systematiskt förbättringsarbete, värderingar samt bemötande med inriktning mot mål och vision.

Individen i fokus

JATC Community Health Cares verksamhet främjar jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna är lättillgängliga och tydliga för uppdragsgivaren och för vår deltagare samt varaktiga, samordnade och anpassas utifrån individuella behov. Vår strävan och intention är att alltid erbjuda allra bästa stöd och service utifrån uppdrag, behov och önskemål.

Om oss, skrivet av andra

Vi är glada över alla utmärkelser och allt som skrivits om oss genom åren. Fördjupa dig gärna och skapa dig en bild av oss från andras synvinklar.

Södertäljegalan 2015:
Årets Företagare - Liselotte Almén Malmqvist

Affärstidningen Näringsliv
Med kraft att förändra.
Prisbelönt omsorgsföretag fortsätter att expandera
JATC Omsorg på prispallen igen - lagom till öppnandet av ny enhet
Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje

Årets VD
Finalister Årets VD 2014

Länstidningen:
Djuren lär brukarna ta hand om andra
Hon kämpar för en förändrad väg 57

Ekuriren:
Nytt gruppboende på Djäknegatan

Enterprise Magazine:
Del av arbetsmarknaden oavsett funktionshinder

Svenskt näringsliv:
Reformer för fler företagsamma


VÅR VISION OCH MISSION / JATC-ANDAN

Vår vision: Som en förebild formar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle.

Vår mission: Att inspirera till att generera ett meningsfullt liv.

Kärnvärden: Trygghet - Engagemang - Aktivitet - Meningsfullhet

Ledord: Människa, miljö, möjligheterVÅR MISSION

Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv.

KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar dig"