VI HAR DAGLIG VERKSAMHET I STRÄNGNÄS, NYNÄSHAMN OCH ÖSTERTÄLJE.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos. De som deltar i våra verksamheter har ofta ett omfattande behov av stöd.
Läs mer

Aktiviteter i projektform

Vi arbetar med bl.a. textil, målning och konst. 

Individuellt koncept

Med allt från data, hunddagis, musik, teater till konstnärligt och socialt inriktade aktiviteter. 

Delaktighet & gemenskap
Tillsammans skapar vi aktiviteter, du kan också välja flera aktiviteter under en och samma dag.


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn | Youtube |