VI HAR FUNNITS SEDAN 1989

JATC Community Health Care

Orkan AB startades 1989 i samverkan med Novalisgymnasiet i Järna. En skola för elever med särskilda stödbehov. Liselotte arbetade då som projektledare för att underlätta elevernas övergång ut i yrkeslivet. Sedan 1996 ägs bolaget av Liselotte Almén Malmqvist och drivs som ett familjeföretag i aktiebolagsform. Huvudkontoret är beläget i Östertälje, Södertälje kommun.
Idag heter bolaget JATC Community Health Care utifrån Liselottes intention att stärka en hälsosam psykosocial miljö med en inspirerande livsstil.

Grundare och koncernchef Liselotte Almén Malmqvist

Liselotte arbetar strategiskt för att möta marknadens efterfråga på kvalitativ omsorg. För henne är det viktigt att skapa arbetsglädje och delaktighet på alla nivåer i företaget. Utgångspunkten är att erbjuda deltagarna en trygg, stabil organisationsstruktur som innebär att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Hennes motto är att förnya, förfina och förädla samt förvalta, så att organisationen kan anpassa uppdraget utifrån deltagarens behov av stöd och service.

Liselotte drivs av innovativt, kreativt och transparent ledarskap där mod, ansvar och glädje är vägledande för att skapa en tillåtande arbetskultur. Det kreativa ledarskapet utmanar och utvecklar medarbetarna och teamarbetet i gruppen för att på bästa möjliga sätt kunna ge våra deltagare bästa omvårdnaden.

För att kunna uppnå förbättrat resultat och leverera ändamålsenliga lösningar sker utbildning på flera nivåer så att förväntade effekter infrias. Alla enheter får expertkompetens inom nyckelområden som bl.a. säkerhet, struktur, trygghet, bemötande och processhantering. Resultatet från våra gemensamma insatser ska alltid kunna avläsas i vår kvalitetssäkring som sker varje år.

Idag driver företaget utbildningsenhet, sex LSS-serviceboenden, tre LSS-gruppbostäder och tre dagliga verksamheter.

Liselottes huvudutbildningar:
Friskvårdskonsulent, legitimerad Arbetsterapeut, Processcoach, Grund KBT, NLP Master, FUGL, IBIC processledarutbildning och utbildning i företagsekonomi.

Om oss, skrivet av andra

Vi är glada över alla utmärkelser och allt som skrivits om oss genom åren. Fördjupa dig gärna och skapa dig en bild av oss från andras synvinklar.

Södertäljegalan 2015
Årets Företagare - Liselotte Almén Malmqvist

Affärstidningen Näringsliv
Med kraft att förändra
Prisbelönt omsorgsföretag fortsätter att expandera
JATC Omsorg på prispallen igen - lagom till öppnandet av ny enhet
Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje

Årets VD
Finalister Årets VD 2014

Länstidningen
Djuren lär brukarna ta hand om andra
Hon kämpar för en förändrad väg 57

Ekuriren
Nytt gruppboende på Djäknegatan

Enterprise Magazine
Del av arbetsmarknaden oavsett funktionshinder

Svenskt näringsliv
Reformer för fler företagsammaBERÄTTELSEN OM VÅRA LOGOTYPER

Vår logotyp har förändrat efterhand som vi har utvecklats. Vår logotyp består nu av tre element som symboliserar våra huvudverksamheter: Boende, Arbete, Fritid.