GRUPPBOSTÄDER 


VÅRA GRUPPBOSTÄDER

Vi erbjuder gruppboende i Strängnäs och Nynäshamn.

JATC Community Health Cares helhetskoncept

För att säkerställa bästa omsorg arbetar vi utifrån ett helhetskoncept som innebär att alltid erbjuda bästa stöd och service utifrån dina önskemål och vårt uppdrag. Vi ska vara din möjliggörare för att optimera din vardag så att du kan känna dig lugn och trygg.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.

Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom. De som bor hos oss har ofta ett omfattande behov av stöd. Läs mer

ANETTE OLSSON

Verksamhetschef
Tel: 08-551 781 51
Epost: anette.olsson@jatc.se

VÅRT MOTTO:
Vårt motto är att förvalta, förnya, förfina och förädla.

KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar dig"