Hälsoprojektet

Vad är hälsa?

"Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och svaghet".

(Världshälsorganisationen / WHO= World Health Organization).

I januari 2022 startade JATC Hälsoprojektet som vill främja hälsosamma mat- och motionsvanor bland vuxna som bor i gruppbostad eller service- bostad samt är på Daglig Verksamhet. Personalen blir s.k. hälsocoacher. En eller flera utses på varje enhet och utbildas för att vägleda och motivera till insikt och kunskap om hälsa.

Hälsoprojektet löper under hela året och är indelat i tre månaders-teman som täcker fysisk hälsa, kost och psykisk hälsa.

Även små förändringar åt rätt håll kan påverka hälsan i rätt riktning. Det kan handla om att man bakar något nyttigt, men gott - att man börjar träna, tar längre promenader och lägger till någon grönsak på tallriken. Det kan också vara intressant att se sina egna mat- och rörelsevanor och fundera över om det är något man vill förändra. 

Tanken är att fånga intresset och att det ska vara roligt och lättsamt att prova på nya sätt att nå bättre hälsa.

Årets första tre teman: 1. Vardagsmotion 2. Kost för kroppen. 3. Glädje

Vi utvärderar sedan hela Hälsoprojektet. Vi kommer fira första året med Hälsoprojektet och dela ut "hälsokörkort" till deltagarna under en liten ceremoni och firande.

Vi har startar Hälsoprojektet igen i januari 2023 och vill välkomna alla att delta och nyfiket låta sig inspireras.

kONTAKTA OSS

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn | Youtube |