Hälsoprojektet

Vad är hälsa?

"Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och svaghet".

(Världshälsorganisationen / WHO= World Health Organization).

I januari 2022 startade JATC Hälsoprojektet som vill främja hälsosamma mat- och motionsvanor bland vuxna som bor i gruppbostad eller servicebostad samt är på Daglig Verksamhet. Personalen blir s.k. hälsocoacher. En eller flera utses på varje enhet och utbildas för att vägleda och motivera till insikt och kunskap om hälsa.

Även små förändringar åt rätt håll kan påverka hälsan i rätt riktning. Det kan handla om att man bakar något nyttigt, men gott - att man börjar träna, tar längre promenader och lägger till någon grönsak på tallriken. Det kan också vara intressant att se sina egna mat- och rörelsevanor och fundera över om det är något man vill förändra. 

Tanken är att fånga intresset och att det ska vara roligt och lättsamt att prova på nya sätt att nå bättre hälsa.

Hälsoprojektet löper under hela året och är indelat i tre månaders-teman som täcker fysisk hälsa, kost och psykisk hälsaPågående teman 2023: 10. Medveten närvaro 11. Frukt och grönt 12. Gemenskap

Vi utvärderar sedan hela Hälsoprojektet. Vi kommer fira andra året med Hälsoprojektet och dela ut "hälsokörkort" till deltagarna under en liten ceremoni och firande.

Vi vill välkomna alla att delta och nyfiket låta sig inspireras.

kONTAKTA OSS

"Att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv."