GDPR-POLICY

Behandling av personuppgifter på JATC Community Health Care

För JATC är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på gdpr@jatc.se

Personuppgiftspolicy med information till besökare på hemsidan, anhöriga till brukare och kontaktpersoner hos uppdragsgivare. Läs mer


KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar individen"