VÅRA BOENDEN 

Boenden

Vi erbjuder boenden i Strängnäs, Nynäshamn, Järna och Södertälje.

Vi arbetar utifrån individuell handlingsplan där självbestämmande och integritet styr processen. Vår målsättning är att du ska känna trivsel och trygghet. Vår personal har i uppdrag att tillhandahålla god omsorg och service utifrån ditt behov av stöd. Spontana aktiviteter och fester ordnas utifrån årstider och traditioner.

Vi erbjuder lägenheter med funktionella planlösningar där service, trivsel och gemenskap sätts i fokus. Vi erbjuder ettor och tvåor.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland räknas även tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos. De som bor hos oss har ofta ett omfattande behov av stöd.

Individanpassat LSS-boende

Stöd och service ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt liv som möjligt.

JATC Community Health Care helhetskoncept

För att säkerställa bästa omsorg arbetar vi utifrån ett helhetskoncept som innebär att alltid erbjuda bästa stöd och service utifrån dina önskemål och vårt uppdrag.