Våra dagliga verksamheter 

 VI HAR DAGLIG VERKSAMHET I STRÄNGNÄS, NYNÄSHAMN OCH ÖSTERTÄLJE.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland räknas även tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos. De som deltar i våra verksamheter har ofta ett omfattande behov av stöd. Läs mer


Aktiviteter i projektform

Vi arbetar med bl.a. textil, målning och konst.  

Individuellt koncept

Med allt från data, hunddagis, musik, teater till konstnärligt och socialt inriktade aktiviteter.  

Delaktighet & gemenskap

Tillsammans skapar vi aktiviteter, du kan också välja flera aktiviteter under en och samma dag.