KRAFTSAMLING TILL FÖRMÅN FÖR UKRAINA

28.05.2022

Nu gör vi en kraftsamling i vår verksamhet för de redan utsatta, vår målgrupp i det krig som pågår i Ukraina. För autistiska personer är det svårt att försöka överleva i en kaotisk omgivning och de riskerar, i krigets skugga, att hamna utanför de hjälporganisationer som finns där idag.

Vi vill vara med och bidra och är just nu i nära dialog med olika organisationer som arbetar för personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer i Ukraina.

Ett första steg i vårt hjälparbete är vår Bazar med loppis och café, där alla intäkter oavkortat kommer att skänkas till förmån till vår målgrupp. Här har du som handläggare möjlighet att vara med och visa ditt stöd.

Om du vill göra skillnad har du möjlighet att skänka en gåva direkt till Neuros akutinsamling för de som drabbats av kriget i Ukraina.

Varm hälsning
Liselotte Almén Malmqvist
Grundare, koncernchef & VD
JATC Community Health Care 


KONTAKTA OSS GÄRNA

JATC Community Health Care
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje
Vxl 08 551 781 00
E-post info@jatc.se

Instagram | Facebook | LinkedIn