VI LÄR OSS AV VÅRA DELTAGARE

28.03.2022

Vi arbetar utifrån att vara en lärande organisation som utvecklas tillsammans med våra deltagare. För oss som arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer är det så viktigt att vår kunskap och vårt lärande kommer från hjärtat. Vår kunskap bottnar i vår empatiska förmåga att förstå och sätta oss in i var våra deltagare befinner sig mentalt och känslomässigt i stunden, för att utifrån det arbeta fram hållbara strukturer.

Vi arbetar nyfiket, intresserat och personligt för att säkerställa att vi verkligen förstår behovet hos våra deltagare. Vi frågar aktivt utifrån Sokrates-dialogen (med fokus på samarbete i kommunikationen) ex "Hur kan jag hjälpa dig idag?" och inte "Vill du ha stöd?". Genom att arbeta inkännande och engagerat med öppna frågor låter vi våra deltagare släppa in oss. Då får vi förtroendet att ge den omsorg som skapar mening och livskvalitet. Varje dag är ett lärande och vår kunskap växer i takt med varje deltagares utveckling och framsteg.

Vi ser oss som möjliggörare!

Varm hälsning
Liselotte Almén Malmqvist
Grundare, koncernchef & VD
JATC Community Health Care