ANPASSAT BOENDE FÖR PERSONER MED AUTISM

09.04.2021

Vi vill erbjuda ett tryggt och individanpassat LSS-boende för deltagare med neuropsykiatriska funktionsvariation som exempelvis autism. Våra boenden är särskilt anpassade för att våra deltagare ska få rätt omsorg och möjligheter för personlig utveckling.

Autism medför att deltagaren i många fall är extra känslig för olika sinnesintryck. Våra boenden är utformade och inredda med hänsyn till deltagarens behov av dygnsrytm, struktur, vanor och en trygg gemenskap.

Våra anpassade boende för autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer finns i:

  • Strängnäs
  • Nynäshamn
  • Södertälje
  • Järna

Individanpassat LSS-boende för personer med autism

På JATC Community Health Care utgår vi från en arbetsterapeutiskt modell som ser till människan i sin hela livssituation. Vi arbetar utifrån genomförandeplan och individuell handlingsplan där varje deltagares självbestämmande och integritet är största prioritet. Vår personal finns alltid nära till hands för att ge stöd och omsorg efter behov.

Vi erbjuder LSS-boende med funktionella planlösningar där service, trivsel och gemenskap alltid är i fokus. Våra boenden består av lägenheter eller rum, beroende på vilken boendeform deltagaren är i behov av.

Hos oss kan du välja:

  • Serviceboende
  • Gruppboende
  • Korttidsboende
  • Ungdomsboende

Alltid med deltagaren självbestämmande, behov och drömmar i centrum.

Vuxenboende för personer med autism

Vi välkomnar deltagare som 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos som ex autism, ADHD, ADD och Tourettes syndrom.

Våra deltagare har ofta ett omfattande behov av stöd. Våra LSS-boende för vuxna med autism är individanpassade för att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Ungdomsboende för personer med autism

Under hösten 2022 öppnar vi ungdomsboende för deltagare som är 15 till 18 år och är diagnostiserade inom autismspektrat. Vårt syfte är att fungera som ett tryggt stöd för en strukturerad hemvistelse och gemenskap i samband med skolgång.

Tryggt boende med tydlig struktur

Vår pedagogik är framtagen för att skapa tydlighet i vardagen för varje deltagare, där utrymme och trygghet finns för personlig utveckling. Vi tror på uppmuntran framför uppmaningar och vill ge varje deltagare möjlighet till gemenskap efter egna behov.

Både pedagogik och boende är anpassat efter deltagare med autism, där struktur och tydliga gränser skapar trygghet. Vi ger varje deltagare möjlighet att leva i en strukturerad och förutsägbar hemvist - med stöd för att utvecklas.

Läs mer om våra boende