CERTIFIERADE MED BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

06.05.2021

Vår ISO 9001-certifiering är ett av flera verktyg i företaget för att skapa bästa möjliga kvalité till våra uppdrags givare och våra deltagare.

Jag är otroligt stolt och tacksam som koncernchef och ägare att Svensk Certifiering Norden AB har reviderat JATC Community Health med bästa möjliga resultat.

VD Birgitta Thörn har tillsammans med sitt team utfört ett kvalitaivt internt arbete som säkerställer leveransen av våra tjänster med bästa möjliga resultat, vilket vi alla är mycket glada och stolta över. Återigen har vi presterat på topp!

Varm hälsning
Liselotte Almén Malmqvist
Koncernchef och ägare
JATC Community Health Care


ISO 9001-certifiering genom Svensk Certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.