CORONAVIRUSET COVID 19

22.04.2020

På grund av det allt allvarligare smittläget i landet kommer här viktig information om hur vi agerar och vad det innebär för dig som anhörig eller god man.

Symptomen för Covid-19 är milda för de flesta (80%) och därför sprids sjukdomen snabbt genom att många inte tycker att de är så sjuka. Men de kan ändå smitta vidare till dem som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka, som exempelvis äldre eller till dem med underliggande sjukdomar.

De vanligaste symtomen är feber och torrhosta. Men även stor trötthet, andningsbesvär, huvudvärk och halsont kan förekomma.

Från och med nu behöver alla med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, helt avstå från besök på alla våra boenden och från sociala kontakter med våra brukare på annan plats. Om ni som familj är sjuka, avråd anhörig brukare från att resa hem. Allt detta av omsorg för våra brukare och vår personal.

Till dig som är frisk och kommer hit rekommenderar vi att vara noga med att tvätta händerna under ditt besök.

Vi gör förstås allt för att våra brukare ska få det stöd och den service som ingår i uppdraget precis som vanligt. Men om personal smittas kommer omflyttningar av personal eller vikarieintag att vara nödvändiga åtgärder.

Det här gör vi för att förhindra smittspridning

  • Vi fullföljer och skärper våra hygien- och städrutiner samt använder bland annat desinfektionsmedel för att minska smittorisker. Våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
  • Förbereder organisationen för olika typer av scenarier.
  • Följer handlingsplaner och rutiner för rapportering.
  • Informerar brukare om viruset, symptomen, vad personalen gör, vad brukarna kan göra för att minska spridning och hur de ska agera om de känner symtom.
  • Följer noggrant utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer.

Mer information om viruset och smittan finns på webbsidorna 1177.se och på folkhalsomyndigheten.se.