JATC Community Health Care är med i DN

06.12.2022

Här kan du läsa hela artikel som är ute på DN.


Livskvalitet är mer än bara mat och tak över huvud

Liselotte Almén Malmqvist är arbetsterapeut, grundare och VD för det privata omsorgsföretaget JATC Community Health Care sedan 30 år. Hon vill lyfta fokus kring de nedskärningar som skett inom LSS-området de senaste åren. Hon vill lyfta fokus på de konsekvenser som nedskärningarna fört med sig.

- Att kommunerna drar ner på omsorgstagarnas stödtid gör att de inte får samma livsförutsättningar som tidigare. Konsekvenser med minskade stödtider blir ofta på bekostnad av psykisk ohälsa och ökade kostnader för psykiatrivård. Att få en strukturerad vardag är a och o för våra omsorgstagare men det räcker inte för att få ett liv i balans. Hälsa och livskvalitet är så mycket mer än bara mat och tak över huvud, säger Liselotte Almén Malmqvist

För att bryta psykisk ohälsa som isolering och negativa beteendemönster behöver omsorgstagarna en trygg omgivning där allt hänger samman. De behöver också återhämtning och förtroendefulla relationer över tid som blir viktiga stödfaktorer i deras omsorg.

- Att säkerställa helheten kan innebära fördyrande omkostnader i stunden men långsiktigt skapar det möjlighet till självständighet och frihet för den enskilde individen. Därmed minskas även vård- och omsorgskostnader för samhället i stort, säger Liselotte Almén Malmqvist.

Nya politik och bra ledare behövs
Utöver ovan nämnda problematik, tillkommer ofta ekonomiska problem för omsorgstagarna som gör att de har rätt att ansöka om god man eller förvaltare. Byråkratin kring ansökan tar ofta lång tid vilket kan skapa negativa beteendemönster hos den enskilde som ofta anhöriga, verksamheten eller psykiatrin får hantera.

För att uppnå en balanserad livssituation för omsorgstagarna tycker Liselotte Almén Malmqvist att de nya politiker som nu kommer till makten behöver prioritera och se över omsorgstagarnas övergripande vardagsituation. De behöver bli handlingskraftiga och säkerställa både en bastrygghet utifrån varje omsorgstagarnas individuella behov och ekonomi nog att höja var och ens livskvalitet något. För att lyckas med det i praktiken behövs en drivande katalysator, en bra ledare för omsorgsverksamheten:

- När det gäller ledarskap i företaget vill jag lyfta fram vår verksamhetschef Anette Olsson som nominerats till årets Guldkrans med motiveringen att hon är en engagerad och målinriktad ledare. Vi behöver fler ledare som Anette Olsson inom omsorgsverksamhet som sprider engagemang, kärlek och en vilja att göra skillnad och skapa möjligheter för både medarbetare och omsorgstagare. Mår våra medarbetare och deltagare bra, mår anhöriga och våra uppdragsgivare också bra och det är vårt mål, säger Liselotte Almén Malmqvist.