VI HAR DAGLIG VERKSAMHET I STRÄNGNÄS, NYNÄSHAMN OCH ÖSTERTÄLJE.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos. De som deltar i våra verksamheter har ofta ett omfattande behov av stöd.

Vår målsättning

Vårt mål med daglig verksamhet är att du ska få livskvalité i din vardag. En hälsosam dygnsrytm och komma in i ett strukturerat dagligt sammanhang. En trygg trivsam miljö, din arbetsplats, där vi tillsammans möjliggör ditt nästa steg i din utveckling.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De som bor hos oss har ofta ett omfattande behov av stöd.

Aktivitet skapar harmoni och glädje

Vi arbetar aktivt med att erbjuda aktiviteter som är inbjudande, intressanta och givande. Vårt arbete utgår från skapande aktiviteter i tydliggörande miljöer som bjuder in till samvaro eller privat avskildhet.

Valfrihet

Vi vill berika vardagen med ett sammanhang som stärker din valfrihet där hänsyn tas till din ork och dina intressen. Det innebär att du kan välja flera aktiviteter under en och samma dag.

Alla våra dagliga verksamheter arbetar utifrån samma koncept. Vi erbjuder ett utbud av aktiviteter och projektarbeten där individuella scheman görs upp i samråd med varje deltagare. Dessa aktiviteter kan vara bild & form, textilt hantverk, återbruk, odling & trädgård, vaktmästeri, musik, data, legoarbete, sociala aktiviteter & utflykter m.m. I vårt grundschema ingår dagliga promenader och andra former av friskvårdsaktiviteter.

Specifikt för Östertälje och Hammarhagens dagliga verksamhet är att båda verksamheterna tar emot externa deltagare från andra privata och kommunala utförare. Det som kännetecknar Östertäljes verksamhet är framförallt hunddagis, gym samt en musikstudio/replokal. Östertälje är också basen för produktionen av JATC interna magasin "Ventilen" vilken alla deltagare kan skicka in bidrag till.

Praktik

Vi har en liten grupp som praktiserar med handledning.
Gruppen arbetar mestadels ute där olika inslag av vaktmästeri- och trädgårdsuppgifter ingår.

Studier och öppna arbetsmarknaden

Om du vill börja studera eller arbeta på den öppna arbetsmarknaden förankrar vi processen med individuella stödåtgärder.

Vårt koncept

Vi bidrar till trygghet och förutsägbarhet. Vårt koncept sätter de yttre strukturerna och gränserna för vad och hur din vardag kommer att vara. Vi är måna om att du ska uppleva livskvalitet och anpassar miljön och arbetsuppgifter utifrån dina behov och önskemål.
Här får du prova dig fram till aktiviteter/arbete som känns meningsfullt för dig. För att trygga din arbetsmiljö får du en kontaktperson som lyssnar in dina behov och följer dina steg i din utveckling så att du kan utveckla din självständighet i din egen takt.

Inflytande

På arbetsplatsträffarna en gång i veckan tar vi upp frågor som berör och utvecklar arbetsplatsen. Det är "högt i tak" där teamet tar tillvara och utvärderar idéer som kommer fram. Goda idéer tar man gemensamt vidare till nästa fas. Friskvård planeras individuellt eller gemensamt. För att öka delaktigheten i samhället planeras olika studiebesök in och andra aktiviteter utifrån intressen och önskemål.

Miljövård

Sedan starten har vi arbetat medvetet med miljövård och hållbarhet. Det innebär att vi tar tar tillvara, tar lärdomar och erfarenheter med oss från vårt förflutna och uppdaterar till nästa nivå, det som är aktuellt i nu-tiden.

Semester / sommaraktiviteter

På semestern är det viktigt att få förutsättning för rekreation och vila, att få koppla av, ha kul och njuta. Våra verksamheter ligger i eller i närheten av natursköna områden. På semestern är aktiviteterna förlagda mestadels i närområdet. Det kan vara att promenera, sola, bada, fiska, parkvandra, stadsvandra eller att vi träffar våra andra dagliga verksamheter för picknick. Vi kan även plocka bär och svamp samt ta hand om våra egna odlingar. Vår pool i Järna är även ett uppskattat utflyktsmål. På vinter ges möjlighet till skidsemester i Härjedalen.

Årstidshögtider och fester

Traditioner anser vi vara viktiga och arrangeras tillsammans för en trivsam högtid. Spontana aktiviteter och fester ordnas utifrån deltagarnas önskemål.

Kvalitetssäkring

Alla verksamheter kvalitetssäkras varje år. Kvalitetssäkringen utvärderas, följs upp för att säkerställa och utveckla en kvalitativ omvårdnad utifrån uppdrag, behov och önskemål.
LSS-lagen är en rättighetslag, stöd och service som ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt vardagsliv som möjligt med arbete och i delaktighet med andra.

Våra arbetsledare

Våra arbetsledare är serviceinriktade och välutbildade, oftast med lång yrkeserfarenhet. De är lyhörda, flexibla och ger dig ett säkert, vänligt och varmt omhändertagande. Vi arbetar utifrån din genomförandeplan med ett pedagogiskt förhållningssätt, där självbestämmande och integritet styr processen. Arbetsledarna får kontinuerlig utbildning och handledning.

Vi uppskattar dina synpunkter på verksamheten

Föreståndaren tar emot dina synpunkter och ansvarar för att följa upp, åtgärda och att åter koppla resultatet till dig.

Är du intresserad av att få kontakt med oss. Vänligen hör av dig till oss.

Aktiviteter i projektform
Vi arbetar med bl.a. textil, målning och konst.  

Individuellt koncept
Med allt från data, hunddagis, musik, teater till konstnärligt och socialt inriktade aktiviteter.  

Delaktighet & gemenskap
Tillsammans skapar vi aktiviteter, du kan också välja flera aktiviteter under en och samma dag.