KORTTIDSBOENDE I STRÄNGNÄS


VÅRT KORTTIDSBOENDE

Vi erbjuder korttidsboende i Botvid Strängnäs.

Jatc Community Health Cares helhetskoncept

För att säkerställa bästa omsorg arbetar vi utifrån ett helhetskoncept som innebär att alltid erbjudabästa stöd och service utifrån dina önskemål och vårt uppdrag. Vi ska vara din möjliggörare för att optimera din vardag så att du kan känna dig lugn och trygg.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre med neuropsykiatrisk diagnos.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD, autismspektrumstörning, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom. De som bor hos oss har ofta ett omfattande behov av stöd.

Målsättning

Vår målsättning är att du ska känna livskvalité i din vardag så att du kan leva ett så självständigt och gott liv som möjligt. Du ska ha en tydlig och lättillgänglig miljö med bra rutiner i ett öppet förtroendefullt socialt sammanhang där du känner dig respekterad och delaktig.

En privat sfär, en bra dygnsrytm i en trivsam trygg förutsägbar miljö, med ett strukturerat sammanhang. Ett hem, en hemvist som du känner dig nöjd och stolt över. Du ska få upplevelser som betyder något för dig och stärker din känsla av trivsel, gemenskap, samhörighet och meningsfullhet. Du ska kunna förvänta dig att vi är lyhörda, flexibla, idérika och att vi möter dig i dina behov utifrån bästa stöd och service.

Genomförandeplan

För att trygga din vardag får du en kontaktperson som lyssnar in och stödjer dig, så att ditt sammanhang blir tydligt. För oss är det viktigt med förtroendekapital, integritet, tillit, respekt och delaktig.
Vi utgår från din genomförandeplan och ditt självbestämmande, där du förklarar och vi lyssnar så att dina behov är i centrum. På det sättet kan du få konstruktiva strukturer och strategier för att möta olika situationer och händelser på ett balanserat sätt i din vardag.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Stödet inkluderar även hälso- och sjukvårdsinsatser vilket innebär att en personal följer med dig till olika instanser och vårdinrättning.

Inflytande i boendet

Varje vecka har vi "bo"-mötedär du har möjlighet att framföra önskemål på fritidsaktiviteter och synpunkter på förbättringsområden i verksamheten.
Det är "högt i tak" när teamet tar tillvara och utvärderar idéer som kommer fram. Goda idéer tar man gemensamt vidare till nästa fas.
Friskvård planeras individuellt eller tillsammans. För att öka delaktigheten i samhället planeras in olika studiebesök och andra aktiviteter utifrån intressen och önskemål.

Fritidsaktiviteter

Stödet innefattar även ditt sociala liv med din familj, dina vänner samt dina fritidsintressen och kulturella aktiviteter. Vi bjuder in till social samvaro och stödjer dina intressen individuellt och i grupp.

Läs mer om våra fritidsaktiviteter

Semester / sommaraktiviteter

På semestern är det viktigt att få förutsättningar för rekreation och vila, att få koppla av, ha kul och njuta. Våra verksamheter ligger i eller i närheten av natursköna områden. På semestern är aktiviteterna förlagda mestadels i närområdet. Det kan vara att promenera, sola, bada, fiska, parkvandra, stadsvandra eller att vi träffar våra andra dagliga verksamheter för picknick.
Vi kan även plocka bär och svamp samt ta hand om våra egna odlingar. Vår pool i Järna är även ett uppskattat utflyktsmål på sommaren. På vintern ges möjlighet till skidsemester i Härjedalen.

Årstidshögtider och fester

Traditioner anser vi vara viktiga och arrangeras tillsammans för en trivsam högtid. Spontana aktiviteter och fester ordnas utifrån de boendes önskemål.

Miljövård

Sedan starten har vi arbetat medvetet med miljövård och hållbarhet. Det innebär att vi tar tillvara, tar lärdomar och erfarenheter med oss från vårt förflutna och uppdaterar till nästa nivå. Vi vill vara miljöaktuella i Nu-tiden.

Personalen

Personalen är driftiga, lyhörda och arbetar systematiskt lugnt och metodiskt. Dom är serviceinriktade, utbildade och har oftast lång yrkeserfarenhet. Vi vill vara lyhörda, flexibla och ge dig ett vänligt och varmt omhändertagande.
Vi arbetar utifrån din genomförandeplan med pedagogiskt förhållningssätt, där självbestämmande och integritet styr processen. All personal får kontinuerlig utbildning och handledning.

Kvalitetssäkring

Alla verksamheter kvalitetssäkras varje år. Kvalitetssäkringen utvärderas, följs upp för att säkerställa och utveckla en kvalitativ omvårdnad utifrån uppdrag, behov och önskemål.

LSS-lagen

LSS-lagen är en rättighetslag, stöd och service som ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet med LSS-lagen är att personer som lagen omfattar ska kunna leva ett så optimalt självständigt vardagsliv som möjligt med trygga förutsättningar för inkludering i samhället.

Vi uppskattar dina synpunkter på verksamheten

Föreståndaren tar emot dina synpunkter och ansvarar för att följa upp, åtgärda och att återkoppla resultatet till dig.

Är du intresserad av att få kontakt med oss. Vänligen hör av dig till oss. Läs merKORTTIDSBOENDE I STRÄNGNÄS (BOTVID)

Nu öppnar vi dörrarna för JATC Communitys Health Cares
nya korttidsboende centralt i
Strängnäs.

Vi hälsar dig varmt välkommen till vårt nya korttidsboende som vänder sig till dig som är 18 år eller äldre, som tillhör personkrets §1, LSS enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Vi vill vara din möjliggörare

Här ger vi dig förutsättning för ditt nästa steg inför ett framtida boende med ett kvalitativt livsinnehåll. För att möjliggöra det, att din vardag känns sammanhängde och meningsfull utgår vi från dig, personligt anpassat. Hur du tänker, känner, vad du vill, dina förutsättningar, behov, erfarenheter och intressen. Vi arbetar utifrån pedagogiskt, tydliggörande och coachande förhållningssätt med konkreta verktyg så du kan utveckla dina färdigheter på bästa möjliga sätt. Vi kan ta emot sex deltagare som alla får egna möblerade rum med dusch och toalett. Det finns även gemensamhetsytor för matlagning, måltider och sociala aktiviteter. Botvids ligger centralt i Strängnäs med stadens utbud och med den vackra Mälaren inpå knuten.


HITTA HIT

Korttidsboende Botvid
Djäknegatan 1
645 31 Strängnäs 

ANETTE OLSSON

Verksamhetschef
Tel: 08-551 781 51
Epost: anette.olsson@jatc.se

KERSTIN SKRÄDDARS

Enhetschef Strängnäs
Tel: 08-551 781 30
Epost: kerstin.skraddars@jatc.se

DAGLIG VERKSAMHET

I anslutning till boendet finns vår dagliga verksamhet som det tar c:a 5-8 minuter att gå till Strängnäs

KONTAKTA OSS

"Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning som passar dig"