HÅLLBARHET I ALLA LED

28.02.2022

Sedan starten har vår ambition varit att bidra till en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hållbarhet i alla led är vår princip. Allt från hur vi bemöter varandra, våra uppdragsgivare och deltagare, till vilka produkter vi köper in och hur vi hanterar dessa.
Vi vill driva utvecklingen framåt i vår bransch, vara en förebild och skapa framtidshopp genom vår medvetenhet. Vi tror på samarbete, inom företaget, över gränserna med våra handläggare, leverantörer och partners.
Tillsammans skapar vi lösningar som förenklar både vårt arbete och våra deltagares vardag, som stödjer utvecklingen framåt för ett hållbart samhälle och en hållbar framtid.
Vi arbetar cirkulärt med ständiga förbättringar i hela vår verksamhet och fortsätter att utvärdera vårt arbete genom brukar- och medarbetarundersökningar vid årets slut.
Har du som handläggare något du vill förmedla till oss? Vi finns här för att besvara dina frågor, ta del av dina förbättringsförslag eller vara ett bollplank för dina idéer.

Varmt välkommen att höra av dig till oss.

Varm hälsning
Liselotte Almén Malmqvist
Grundare, koncernchef & VD
JATC Community Health Care