VÅR DELTAGARUNDERSÖKNING 2021

26.02.2021

Sedan 1997 har vi aktivt arbetat med kvalitetssäkring av våra arbetsprocesser. I vår årliga deltagarundersökning följer vi upp verksamhetens målsättning och utfall. Det sker genom SKR:s Nationella undersökning.

Den fokuserar på 4 områden:

  • Självbestämmande
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Trygghet och trivsel

Målsättning är 100 % nöjdhet, där allt under 80% måste åtgärdas omedelbart.

Resultatet för 2021 är nu klart och visar tydligt att alla våra områden lever upp till minst 80% nöjdhet. Det är vi mycket stolta över men siktar nu på att bli ännu bättre.

"Vi utgår från individens behov i centrum
med fokus på varje individs unika livsförutsättningar"
Liselotte Almén Malmqvist
Grundare & företagsutvecklare